bernath laszlo 
 
 

junior research fellow

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CV


List of publications

Research group
 

Epistemology

Phone numbers
 
Room number
 
 

+36 1 224 6700/

Research area
 

The metaphysical and epistemological problems of moral responsibility and free will; ethics; metaphysics

Research project
 

The problem of free will and the results of the cognitive sciences

Teaching
 

PPKE BTK Department of Philosophy

Selected publications from the past five years
 

Bernáth László: A morális felelősség mint a morális érték feltétele. KÜLÖNBSÉG XVI:(1) pp. 185-196. (2016)

László Bernáth: Self-Forming Acts and Other Miracles MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 58:(1) pp. 104-116. (2014)

Bernáth László: Egy fenomenológiai ellenérv a perdurantizmussal szemben. KÜLÖNBSÉG XIV:(1) pp. 79-93. (2014)

Bernáth László: A szabadság rejtélye. ELPIS 8:(1) pp. 19-33. (2014)

Bernáth László: Naturalizmus és erkölcsi felelősség: A Frankfurt-típusú példák. MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 56:(3) pp. 34-52. (2012)

tuboly profil 
 
 

junior research fellow

Email: tuboly.adam at btk.mta.hu

CV


List of publications

Research group
 

History and Philosophy of Science

Phone numbers
 
Room number
 
 

+36 1 224 6700/

 

Research area
 

The history of analytic philosophy, Rudolf Carnap and the philosophy of logical empirism, modality and possible worlds

Research project
 

The metaphysicsal foundations of the natural sciences

Teaching
 

PTE BTK Filozófiatörténet Tanszék

Selected publications from the last five years
 

Advocatus Diaboli - Quine és a modális logika. Budapest: L’Harmattan. Cogito könyvek 12. Megjelenés előtt.

„Quine and Quantified Modal Logic: Against the Received View.” Organon F 22 (4): 518-545.

„The Limits and Basis of Tolerance: Carnap’s Combination of Russell and Wittgenstein.” In Stone, Peter (szerk.) Bertrand Russell’s Life and Legacy. Vernon Press. Megjelenés előtt.

„Carnap’s Weltanschauung and the Jugendbewegung – The Story of an Omitted Chapter.” In. Stadler, Friedrich (szerk.), Integrated History and Philosophy of Science. Dordrecht: Springer. 2016. Megjelenés előtt.

„Zvolenszky és az artefaktualizmus: de akkor most ki alkotta meg Harry Pottert?” Magyar Filozófiai Szemle 2015/3: 137-153.

bernath laszlo 
 
  junior research fellow

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CV


List of publications

Kutatócsoport
 

Ismeretelmélet

Telefonszámok
 
Szobaszám
 
 

+36 1 224 6700/

 

Kutatási terület
 

Morális felelősség és szabad akarat metafizikai és ismeretelméleti problémái, etika, metafizika

Kutatási projekt
 

A szabad akarat problémája és a kognitív tudományok eredményei

Oktatási tevékenység
 

PPKE BTK Filozófia Tanszék

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja
 

Bernáth László: A morális felelősség mint a morális érték feltétele. KÜLÖNBSÉG XVI:(1) pp. 185-196. (2016)

László Bernáth: Self-Forming Acts and Other Miracles MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 58:(1) pp. 104-116. (2014)

Bernáth László: Egy fenomenológiai ellenérv a perdurantizmussal szemben. KÜLÖNBSÉG XIV:(1) pp. 79-93. (2014)

Bernáth László: A szabadság rejtélye. ELPIS 8:(1) pp. 19-33. (2014)

Bernáth László: Naturalizmus és erkölcsi felelősség: A Frankfurt-típusú példák. MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 56:(3) pp. 34-52. (2012)

kis jakab dora
 
 
 

junior research fellow

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Önéletrajz


List of publications

Research group
 

 Practical philosophy

Phone numbers
 
Room number
 
 

+36 1 224 6700/186

01

Kutatási terület
 

The political philosophy of John Rawls, contemporary political philosophy, the political theory of Thomas Aquinas

Kutatási projekt
 

The implicit personality-concept of John Rawls

Oktatási tevékenység
 

--

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja
 

2016: "Rawls és a szerződéselméleti hagyomány."
In: Laczkó Sándor (szerk.) Az agresszió. 485 p., Szeged: Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány; Magyar Filozófiai Társaság; Státus Kiadó,2016. pp. 417-426. (Lábjegyzetek Platónhoz; 14.)

2015: “Dominican Influences On Aquinas' Notion of Mixed Government”: Annual of Medieval Studies at CEU. Vol. 21. Central European University, Budapest.

"Atomizmus vagy közösségelvűség?: A rawlsi koncepció változása és a kommunitárius kritikák." pp. 3-17. Working Papers in Philosophy, 2015/7. Kovács Gábor (szerk.)

2013: „A jogi büntetés igazolásának lehetséges alapelvei”, Tanulmányok: Filozófiatudományi Doktori Iskola ,Mûvészettörténet-tudományi Doktori Iskola-Asteriskos 4. 243-255.

2011: “A Mennyei Királyságtól a liberális demokráciáig”, Phronesis, 2011 tavasz-nyár.

 

Varga2016
 
 
 

postdoctoral research fellow, scientific secretary

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CV

List of publications

Research group
 

History of Philosophy

Phone number
 
Room number
 
+36 1 224 6700/4176
 
B.7.23.
Research area
 

Edmund Husserl and early phenomenology, the School of Brentano, late nineteenth and early twentieth century German philosophy in general (including its contemporaneous Hungarian reception), historiography of phenomenology

Research project
 

--

Teaching
 

--

Selected publications from the last five years
 

Varga, Peter Andras. 2017. “Eugen Enyvvari’s Road to Göttingen and Back: A Case Study in the Transleithanian Participation in Early Phenomenology (with an Appendix of Edmund Husserl’s Two Unpublished Letters to Enyvvari).” Studies in East European Thought 69 (1): 57–78.

Varga, Peter Andras. 2016. “The Impersonalien Controversy in Early Phenomenology. Sigwart and the School of Brentano.” Brentano Studien 14: 229–280.

Varga, Peter Andras. 2015. “Was hat Husserl in Wien außerhalb von Brentanos Philosophie gelernt? Über die Einflüsse auf den frühen Husserl jenseits von Brentano und Bolzano.Husserl Studies 31 (2): 95–121.

Varga, Peter Andras. 2014. “Die Einflüsse der Brentanoschen Intentionalitätskonzeptionen auf den frühen Husserl. Zur Widerlegung einer Legende.” Phänomenologische Forschungen (N. F.) 2014: 83–116.

Varga, Peter Andras. 2013. “The Missing Chapter from the Logical Investigations: Husserl on Lotze’s Formal and Real Significance of Logical Laws.Husserl Studies 29 (3): 181–209.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai