Agy és tudat
 

Interdiszciplináris konferencia a Magyar Filozófiai Társaság, a Magyar Idegtudományi Társaság, az MTA Filozófiai Kutatóintézete, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézete és a Tudományos Ismeretterjesztõ Társaság rendezésében
 

2001. ápr. 18, MTA Székháza (Bp. V., Roosevelt tér) 
 
 
 
 
 

Message to the conference
by Jaakko Hintikka
PROGRAM:
 

09:00 - 09:20 Hámori József: "A két félteke azonossága és különbsége"
09:20 - 09:40 Vizi E. Szilveszter, Kiss János és Lendvai Balázs:
       "Az agy analóg és digitális rendszerei"
09:40 - 10:00 Ádám György: "A tudattalan reneszánsza"
10:00 - 10:20 Freund Tamás: "A hippocampális theta aktvitás keletkezése
       és feltételezett funkciója"
10:20 - 10:40 Buzsáki György: "A tudat és az agytudomány módszerei:
     ki mirõl beszél?"
10:40 - 11:00 Gulyás Balázs: "Vizsgálhatók-e magasabb szellemi tevékenységek
       a neurofiziológia eszköztárával?"
 

Kávészünet
 

11:30 - 11:50 Altrichter Ferenc: "A tudat két aspektusa: intencionalitás és qualia"
11:50 - 12:10 Szécsi Gábor: "Intencionalitás és nyelvi jelentés"
12:10 - 12:30 Pléh Csaba és Lukács Ágnes: "A szabályok és a kettõs disszociációs elv
       a nyelv agyi reprezentációjában"
12:30 - 12:50 Racsmány Mihály: "A munkamemória mûködése es patológiája"
 

Ebédszünet
 

15:00 - 15:20 Jáki Szaniszló: "Mennyiségek és minden más"
15:20 - 15:40 Vámos Tibor: "Agy és gép - találkozások?"
15:40 - 16:00 Kampis György: "Test és tudat egysége és távolsága"
16:00 - 16:20 Hernád István: "Az érzés-mûködés viszony"
 

Kávészünet
 

16:40 - 17:00 Kéri Szabolcs: "Szkizofrenia, információfeldolgozás és temporális integráció:
     az ikonikus memóriától a tudatelméletig"
17:00 - 17:20 Kovács Ilona: "Párhuzamos agyi látórendszerek, és azok fejlõdése"
17:20 - 17:40 Kovács Gyula: "A vizuális tudat"
17:40 - 18:00 Nyíri Kristóf: "Mentális képek mint teoretikus konstrukciók"
 

A 15 perces elõadásokat 5-5 perc vita követi.