Az MTA BTK Filozófia Intézete szeretettel meghív minden érdeklődőt a

The Registers of Philosophy IV.

című konferenciára.

Időpont: 2018. május 26.
Helyszín: MTA BTK Filozófia Intézet, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., 7. emelet, Trapéz terem (B.7.16)

Program:

9:20 - 9:30 Opening remarks (Ferenc Hörcher, Tamás Paár)

GÉZA KÁLLAY MEMORIAL LECTURE
9:30 - 9:50 Tóta Péter Benedek (PPKE): "Give Us This Day Our Daily Death". Existentialism in the Wake of Géza Kállay and Jay Daniel Mininger
9:50 - 10:00 Discussion

10:00 - 10:10 Break

KEYNOTE LECTURE I.
10:10 - 11:00 Alexander Nehamas (Princeton): Philosophical Individualism and the Question of Style
11:00 - 11:20 Commentary by Mihály Vajda (Hungarian Academy of Sciences)
11:20 - 11:50 Discussion

11:50 - 12:05 Break

KEYNOTE LECTURE II.
12:05 - 12:55 Michael Erler (University of Würzburg): Elenctic Aporia and Performative Euporia: Literary Form as Philosophical Message in the Platonic Dialogue
12:55 - 13:15 Commentary by Péter Lautner (PPKE)
13:15 - 13:45 Discussion

13:45 - 14:30 Lunch break

14:30 - 14:50 Eszter Kovács (University of Szeged): Reasoning by Images: Metaphors in the Opening Chapters of Émilie du Châtelet’s Foundations of Physics
14:50 - 15:10 György Fogarasi (University of Szeged): Anecdotal Philosophy: Wordsworth on Lie in an Extra-Moral Sense
15:10 - 15:30 Discussion

15:30 - 15:45 Break

15:45 - 16:05 Dóra Dergez-Rippl (University of Pécs): Innate Knowing as a Philosophical Source in Art
16:05 - 16:25 János Barcsák (PPKE): The Limits of Philosophical Rigour. The Inevitability of Paradox in Consistent Reasoning

Hörcher Ferenc, az MTA BTK Filozófiai Intézet igazgatója két előadást tartott e héten Kolozsváron. Először 2018. május 3-án "A mai magyar politikai kultúráról - a 2018-as választások tükrében" címmel a Sapientia EMTE Kolozsvári karán, aztán május 5-én Kolozsváron A DIALÓGUS FORMÁI A MAGYAR RÉGISÉGBEN (1450–1750) című konferencián, melynek társrendezője az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet volt. Az előadás címe: "A politikai konfliktusok kezelésének technikái a kora modern városi magisztrátusokban. Kolozsvár példája." A konferencia programfüzetje itt található.

Az MTA BTK Filozófiai Intézete tisztelettel meghív minden érdeklődőt

Vassányi Miklós (KRE)
A copernicusi rendszer kepleri védelme

című előadására.

Absztrakt: Az előadás rövid történeti bevezető után szövegszerűen, új fordítások bemutatásával tekinti át a különböző érvelési stratégiákat, melyekkel Kepler a heliocentrikus rendszert védte. 5-10 szövegbe tekintünk bele az 1590 és 1620 közötti időszakból, melyek szentírási, matematikai-fizikai, földrajzi és optikai stb. érveket vonultatnak fel Copernicus elgondolása mellett. Célunk meggondolni, hogy eszmetörténetileg miért volt szükség ilyen védelmi arzenál felvonultatására a XVI.-XVII. század fordulóján.

Időpont: 2018. május 10., csütörtök 16 óra
Helyszín: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., 7. emelet, Trapéz terem (B.7.16)

Az MTA Filozófiai Intézet Társadalomfilozófiai Vitakörének keretein belül vitasorozatot indítottunk "Populizmus és demokrácia" címmel.

A vitasorozat harmadik alkalmán Tallár Ferenc:

"Populizmusok és demokráciák - avagy a politika újraácsolt színpada"

című tanulmányát tárgyaljuk.

Bevezető előadást tart: Tallár Ferenc
Vitaindítót tart: Kiss Viktor (Corvinus/PTI TEM) és Szücs László Gergely (MTA FI)

A tárgyalandó könyvrészlet ide kattintva elérhető.

Az esemény időpontja: május 3. 16 óra.
Helyszín: MTA HTK, Filozófiai Intézet, Budapest 1097, Tóth Kálmán utca 4., 7. emelet, 7.16-os, "Trapéz" szoba.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai