The DANUBE INSTITUTE cordially invites you to a LECTURE BY ROGER SCRUTON:

EUROPE AND THE CONSERVATIVE CAUSE

19th September, 2016

His lecture on the future of conservatism will take place at 5.30 P.M. on 19TH SEPTEMBER at the CENTRE FOR HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES (1014 BUDAPEST, ORSZÁGHÁZ U. 30.).

Professor FERENC HÖRCHER, Director, Institute of Philosophy, Hungarian Academy of Sciences, Professor of Aesthetics at Pázmány Péter Catholic University, and a specialist of the political philosophy of British conservatism will respond to Sir Roger's lecture, after which there will be time for questions. The event will close with a reception.

REGISTRATION IS REQUIRED, please register here.

Zuh Deodáth, intézetünk kutatója három év posztdoktori támogatásban részesült a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2016-os pályázati kiírásán. Tervei szerint a Hauser Arnold pályképe és recepciója című monográfián és lezárásaképpen Hauser és Balázs Béla filmelméletének összehasonlító elemzésén dolgozik majd. Gratulálunk és munkájához sok sikert kívánunk.

Szücs László Gergely „Az emberi méltóság társadalomfilozófiái” című kutatási projektjével elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia „Prémium Posztdoktori Kutatói Programjának” három évre szóló támogatását. A nyertes kutatási terv egy monográfia megírását tűzi ki célul, amely három kortárs paradigma alapján, kritikailag elemzi az emberi méltóság problémáit: az első rész elismerés-elméleti, a második vallásszociológiai, a harmadik diskurzuselméleti paradigmában vizsgálja a méltóság kapcsán felmerülő kérdéseket. A  kutatás előfeltevése szerint a három paradigma meghatározó szerzőinek (mindenekelőtt Axel Honneth, Avishai Margalit, Nancy Fraser, Tine Stein, Hans Joas, Rainer Forst és Jürgen Habermas) kritikai elemzése lehetőséget nyújt az emberi méltóságra vonatkozó igényünk filozófiai előfeltevéseinek és reális történeti-kulturális feltételeinek együttes vizsgáltára.

Az MTA a „Prémium Posztdoktori Kutatói Program” keretein belül olyan fiatal kutatókat támogat, akik szakterületükön jelentős eredményeket tudnak felmutatni, nemzetközi kutatási tapasztalatokkal rendelkeznek, és kimagasló színvonalú kutatási tervet állítottak össze. A pályázat célja a posztdoktor kutatók hazai kutatásának és nemzetközi mobilitásának előmozdítása, más kiválósági programra (mindenekelőtt a Lendület Programra, a European Research Council pályázataira) történő felkészülésük szakmai elősegítése. A bírálat két fordulóját (felkért hazai és külföldi bírálók anonim bírálatát, valamint az MTA által felkért szakmai zsűri véleményezését) követően az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa 2016-ban a beérkező 127 pályázat közül 25 kutatási terv, ebből összesen 4 bölcsészettudományi kutatás támogatása mellett döntött, és a döntést az MTA elnöke hagyta jóvá.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai