Hörcher Ferenc, az MTA BTK Filozófiai Intézet igazgatója két előadást tartott e héten Kolozsváron. Először 2018. május 3-án "A mai magyar politikai kultúráról - a 2018-as választások tükrében" címmel a Sapientia EMTE Kolozsvári karán, aztán május 5-én Kolozsváron A DIALÓGUS FORMÁI A MAGYAR RÉGISÉGBEN (1450–1750) című konferencián, melynek társrendezője az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet volt. Az előadás címe: "A politikai konfliktusok kezelésének technikái a kora modern városi magisztrátusokban. Kolozsvár példája." A konferencia programfüzetje itt található.

Az MTA BTK Filozófiai Intézete tisztelettel meghív minden érdeklődőt

Vassányi Miklós (KRE)
A copernicusi rendszer kepleri védelme

című előadására.

Absztrakt: Az előadás rövid történeti bevezető után szövegszerűen, új fordítások bemutatásával tekinti át a különböző érvelési stratégiákat, melyekkel Kepler a heliocentrikus rendszert védte. 5-10 szövegbe tekintünk bele az 1590 és 1620 közötti időszakból, melyek szentírási, matematikai-fizikai, földrajzi és optikai stb. érveket vonultatnak fel Copernicus elgondolása mellett. Célunk meggondolni, hogy eszmetörténetileg miért volt szükség ilyen védelmi arzenál felvonultatására a XVI.-XVII. század fordulóján.

Időpont: 2018. május 10., csütörtök 16 óra
Helyszín: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., 7. emelet, Trapéz terem (B.7.16)

Az MTA Filozófiai Intézet Társadalomfilozófiai Vitakörének keretein belül vitasorozatot indítottunk "Populizmus és demokrácia" címmel.

A vitasorozat harmadik alkalmán Tallár Ferenc:

"Populizmusok és demokráciák - avagy a politika újraácsolt színpada"

című tanulmányát tárgyaljuk.

Bevezető előadást tart: Tallár Ferenc
Vitaindítót tart: Kiss Viktor (Corvinus/PTI TEM) és Szücs László Gergely (MTA FI)

A tárgyalandó könyvrészlet ide kattintva elérhető.

Az esemény időpontja: május 3. 16 óra.
Helyszín: MTA HTK, Filozófiai Intézet, Budapest 1097, Tóth Kálmán utca 4., 7. emelet, 7.16-os, "Trapéz" szoba.

Az Oxford University Press kiadó "The Oxford Handbook of the History of Phenomenology" című, Dan Zahavi által szerkesztett új kötetében jelenik meg az intézetünk munkatársának, Varga Péter Andrásnak 28 oldalas tanulmánya "Husserl's Early Period: Juvenilia and the Logical Investigations" címen, amely a fenomenológia keletkezésének egy központi problémájával, nevezetesen a fenomenológiát alapító Edmund Husserl filozófiájának keletkezésével foglalkozik. A szerző kutatását az NKFOH OTKA PD105101 sz. projektje támogatta. ("A PD105101 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással az OTKA PD pályázati program finanszírozásában valósult meg.")

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai