A MTA BTK Filozófiai Intézete tisztelettel meghív minden érdeklődőt

Varga Péter András
Mi a filozófiatörténet? 

című előadására.

Az előadás absztraktja:

„Igazán rémülettel gondolok e munka közben arra” – írta a fiatal Dilthey, aki ekkor éppen a Schleiermacher-levelezéskiadáson dolgozott, „hogy mennyire fontos a dátum és ezek a fiatal emberek mennyi fáradságot megtakaríthattak volna a levelezések kiadóinak, ha számításba vették volna, hogy egyszer akár máról holnapra híresek lehetnek.” Dilthey ezen levele maga is datálatlan (hasonlóan a Dilthey-levelezéskorpusz más darabjaihoz), amit szóvá is tettek levelezésének kiadói, amikor másfél évszázaddal később a filozófiatörténet-írói munkásságával együtt a filozófiai kánon részévé váló Dilthey maga is a professzionális filozófiatörténet-írás tárgyává vált. Ez az anekdotaszerű történet – még akkor is, ha feltételezzük, hogy a tagadhatatlanul ambiciózus fiatal Diltheyt éppen a kor tudományos önreprezentációs konvenciói tartották vissza levelének datálásától – tanulságos bevezetőt nyújthat filozófia és filozófiatörténet összefonódó viszonyának problémájába. Előadásomban e probléma felfejtése során – szüksége van-e a filozófiatörténet-írásnak a filozófiára? tanulhat-e az önálló gondolkodó a filozófiatörténetből? haladhat-e filozófiatörténet pusztán empirikus úton? azonos lehet-e a filozófia a saját historiográfiájával? miért fordul a filozófus a filozófiatörténethez? mi a szerepe a filozófiatörténetnek a filozófia identitáskritériumában? – a filozófiatörténet tudományelméletére vonatkozó kérdésfeltevéstől az annak ontológiájára vonatkozóhoz szeretnék eljutni, miközben a fenomenológia történetéből merített példaanyag mellett a közelmúlt német filozófia egyes szereplőinek (Ritter-iskola, W. Schapp) gondolataira igyekszem támaszkodni.

Időpont: 2018. május 31., 16.00.
Helyszín: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., 7. emelet, Trapéz terem

Az MTA BTK Filozófiai intézetének vendége lesz Rafał Smoczyński a Lengyel Tudományos Akadémia Filozófiai és Szociológiai Intézetéből (Varsó). Vendégünk 2018. május 29-én, kedden délelőtt 11 órakor tart előadást intézetünkben, a Trapéz teremben. Az előadás címe:

The intelligentsia habitus in the upward social mobility of the Polish migrants in the UK

Az előadás összefoglalója itt érhető el. A rendezvényre a Lengyel és a Magyar Tudományos Akadémia bilaterális programja keretében, Az értelmiség szerepe a kollektív identitások megteremtésében Lengyelországban és Magyarországon a 19. és 20. században című kutatási program részeként kerül sor.

A MTA BTK Filozófiai Intézete tisztelettel meghív minden érdeklődőt

Margócsy Dániel (Cambridge):
Olvassuk Vesaliust hétszázszor! Szex és anatómia a kora újkorban

című előadására.

Absztrakt:

Vesalius Fabricája rakta le a modern anatómia alapjait, és hosszú évszázadokra meghatározta a modern orvostudomány fejlődését. Ennek ellenére keveset tudunk arról, hogy hogyan olvasták a Fabricát a korban. Előadásomban beszámolok a Vesalius cenzus eredményeiről, és összefoglalom, hogy mit lehet megtudni a Fabrica recepciójáról, ha megvizsgáljuk az első két fóliáns kiadás (1543 és 1555) több mint hétszáz fennmaradt példányát. A Fabrica drága könyv volt. Ez a tény meghatározta, hogy kik tudtak hozzáférni a könyvhöz a XVI. században: elsősorban gazdag (és férfi) orvosok, akik azért nyúltak a könyvhöz, hogy megtudják, hogyan működnek a nemi szervek.

Időpont: 2018. május 29., kedd 16 óra
Helyszín: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., 7. emelet, Trapéz terem (B.7.16)

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai