Bernáth Lászlónak, az MTA BTK Filozófia Intézet fiatal kutatójának „A morális felelősség forrása“ című pályázata elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Ösztöndíjának támogatását a 2018 szeptemberétől 2021 augusztusáig terjedő időszakra. A kutatás elsődleges célja a morális felelősségnek egy olyan elméletét kidolgozni, amely etikai alapelvekből kiindulva érvel amellett, hogy csakis döntéseinkért és azok következményeiért lehetünk morálisan felelősek. A kutatás újszerűségét az adja, hogy a morális felelősség döntésközpontú elméletei elsősorban gondolatkísérletekre és metafizikai érvekre támaszkodnak; a szakirodalomban etikai érveket eddig éppen arra használták, hogy a döntésközpontú elméletek alternatíváit támasszák alá. A kutatás a közvetlen és közvetett morális felelősség, a hibáztatás és a kontroll fogalmainak elemzésén keresztül olyan kérdésekre is kitér, minthogy a legújabb neuropszichológiai kísérletek mennyiben kérdőjelezhetik meg a morális felelősség létezését, illetve, hogy a morális felelősség összeegyeztethető lehet-e a természeti törvények determinisztikusságával.

Gyenis Balázs, az MTA BTK Filozófiai Intézet "Fizika filozófiája" kutatócsoportjának tudományos munkatársa, nyílt pályázaton elnyerte a London School of Economics Filozófia, logika, és tudományos módszer tanszékének "Fellow in Philosophy of Physics" pozícióját, és így szeptembertől Londonban folytatja kutatómunkáját, ahol a 2018/19-es tanévben két tudományfilozófia tárgyat fog oktatni az LSE diákjainak. Gratulálunk!

Tuboly Ádám Tamás "Otto Neurath Angliában: a logikai empirizmus kitervelt rekonstrukciója" című pályázata elnyerte az MTA Prémium Posztdoktori Kutatói Program támogatását. A kutatás kiinduló problémája, hogy miközben a kortárs filozófiatörténeti kánon javarészt Rudolf Carnap kapcsán tárgyalja az úgynevezett analitikus filozófia történetét, Angliában és a kontinensen sokkal inkább Otto Neurath volt az, aki konkrét szervezői és publikációs tevékenységével próbálta meg alakítani a filozófiai problémák és kérdések feldolgozásának irányát. A kutatás a Neurath angliai évei kapcsán felmerülő kérdéseket igyekszik tematizálni (biográfiai, filozófiatörténeti, filozófiai), az összefüggéseket kimutatni, illetve mindezt egy tágabb kontextusba ágyazni, nevezetesen az analitikus filozófia huszadik századi történetébe.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai