Kedves Kollégák,

Ezúton hívjuk fel a figyelmüket a Társadalomfilozófiai vitakör következő,
"Az emberi jogok és a szinoptikus jogszemlélet"
című beszélgetésére.

A vita során Horváth Barna szinoptikus módszerét vizsgálva többek között arra a kérdésre keressük a választ,
megalkotható-e egy olyan jogelmélet, amely egyesíti az emberi jogi teóriák utópisztikus vonásait és a szakjogászat realista szemléletét. Horváth Barna munkásságát Forró Enikő írásai alapján vizsgáljuk.

Bevezető előadást tart:
Forró Enikő, filozófus (Partiumi Keresztény Egyetem)
Vitaindítót tart:
Sólyom Péter, jogász (Debreceni Egyetem ÁJK, Alkotmányjogi Tanszék)

A tárgyalandó szövegek ide kattintva elérhető.


Az esemény időpontja: 2015. december 2. 16.30(!!!) óra.

Az esemény helyszíne: Budapest, 1014 Országház u. 30. Pepita terem.

Kedves Kollégák,

Ezúton hívjuk fel a figyelmüket a Társadalomfilozófiai vitakör következő,
"Igazságosság és kollektív felelősség"
című beszélgetésére.

A vita során Miklósi Zoltán tanulmányát tárgyaljuk. Többek között arra a kérdésre keressük a választ, tartható-e az a kozmopolita álláspont, amely szerint az igazságosság elvei minden emberi lényre egyaránt vonatkoznak, vagy ezek az alapelvek csak az egymásért felelősséget vállaló egyének társulásából létrejövő kollektíván belül nyerik el érvényességüket.


Bevezető előadást tart:
Miklósi Zoltán, filozófus (CEU, Department of Political Science)
Vitaindítót tart:
Mráz Attila, doktorjelölt, (CEU, Department of Philosophy)

A tárgyalandó szöveg ide kattintva elérhető.


Az esemény időpontja: 2015. november 18. 16.00 óra.

Az esemény helyszíne: Budapest, 1014 Országház u. 30. Pepita terem.

A vita során Fülöp Endre tanulmányát tárgyaljuk, és egy olyan politikaelmélet lehetőségeit vizsgáljuk, amely (többek között Michael Oakeshott nyomán) az érvelő vita helyett a civilizált társalgás eszményét helyezi az ideális politikáról való gondolkodás fókuszába.

Bevezető előadást tart: Fülöp Endre filozófus,
Vitaindítót tart: Mándi Tibor, politológus (MTA Politikatudományi Intézet).

A tárgyalandó szöveg a linkre kattintva elérhető.

A rendezvény időpontja: 2015. 06. 08. - 16:00
A rendezvény helyszíne: 1014 Budapest, Országház u. 30., Pepita terem
A program az MTA Társadalomfilozófiai vitakörének eseménye.

További információk: tarsadalomfilozofiaivitakor at gmail.com

A beszélgetés során Réz Anna szövegét vizsgáljuk, és többek között arra a kérdésre keressük a választ, megalkotható-e a morális felelősség koherens, a politika világában is alkalmazható elmélete.

Bevezető előadást tart: Réz Anna, filozófus (ELTE BTK)
Vitaindítót tart: Paár Tamás, doktorandusz (PPKE BTK).

A tárgyalandó szöveg ide kattintva elérhető.

A program az MTA Társadalomfilozófiai vitakörének eseménye.

A következő hónapokban jelenik meg Karl-Otto Apel jelentősebb diskurzusetikai tanulmányainak magyar fordításait tartalmazó "A transzcendentálpragmatikai diskurzuselmélet" című szöveggyűjtemény a L'Harmattan kiadó gondozásában.
A vitakör következő eseményét ezért a kötetben található "Első filozófia - ma?" című előadásszövegének szenteljük. A szöveg többek között arra a kérdésre keresi a választ, hogy a kortárs társadalmakban és a filozófia mai eszközeivel adható-e végső megalapozás az etikának.

Bevezető előadást tart: Weiss János, filozófus (PTE BTK)
Vitaindítót tart: Felkai Gábor, filozófus, szociológus (ELTE TáTK).

A tárgyalandó szöveg a linkre kattintva elérhető.

A program az MTA Társadalomfilozófiai vitakörének eseménye.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai