Más elmék

Megjelent a következő tanulmánykötet:

Márton Miklós – Molnár Gábor – Tőzsér János (szerk.) Más elmék, L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2017.

Tartalomjegyzék:

Elõszó
1. Kelemen János: Más elmék, más korok
2. Simon Attila: Nyelv, kommunikáció, közösség és politika Arisztotelésznél
3. Ambrus Gergely: Carnap a más elmékrõl
4. Tuboly Ádám Tamás: Ayer Carnapról és a más elmék problémájáról
5. Szabó L. Imre: Wittgenstein a más elmékre vonatkozó tudásról
6. Márton Miklós: Más elmék szkepszis és fizikalizmus
7. Kocsis László: Lewis a másfajta elmékrõl
8. Sutyák Tibor: A következtetés és hasonmásai
9. Such Dávid: Interszubjektív kvália
10. Makai Ádám: A más elmék és az empirikus zártságból vett érv
11. Bernáth László: Szkepticizmus, praktikus igazolás és más elmék
12. Kiss Szabolcs: Más elmék megértésének neurális alapjai
13. Schnell Zsuzsanna: Nyelv és elmeolvasás. Eltérõ jelentések az eltérõ szándékok világában
14. Alberti Gábor, Kleiber Judit és Kárpáti Eszter: Reális (ℜeALIS) kép a másik elméjérõl
15. Alberti Gábor, Schnell Zsuzsanna és Szabó Veronika: Autizmussal élni: más elmével élni

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai