Ismeretelmélet

Az Ismeretfilozófiai Kutatócsoport a tudás tágan értelmezett fogalmával kapcsolatos filozófiai kérdéseket kutatja. Vizsgálódásaink túlmutatnak a szigorú értelemben vett analitikus tradíció horizontján: kiterjednek a történeti, hermeneutikai és fenomenológiai megközelítésekre is. Kutatásaink kereteit a Descartes korától eleven reprezentacionalista vs. anti-reprezentacionalista hagyományok, valamint a jelenkori ismeretelméleti diskurzus eredményeinek újragondolása képezik. Különös figyelmet szentelünk a megismerés-fogalom tudomány- és filozófiatörténeti változásainak, valamint a reprezentációs eszközök episztemológiai attitűdökre és módszerekre gyakorolt hatásának. A csoport fontosnak tartja az ismeretelmélet és a megismeréstudomány közötti szoros együttműködést és intenzíven foglalkozik a filozófiai megismerés episztemikus státusával. Kiemelt kutatási területeink: kollektív episztemológia, kognitív és digitális tudás architektúrák, megtestesült (embodied) kogníció, tanuláselmélet, meta-filozófia.
Kutatásaink elősegítik a tudományok – s különösképpen a bölcsésztudományok – episztemológiai jellemzőinek árnyaltabb megismerését, a tudományos gondolkodás és tudásátadás szakmódszertani problémáinak vizsgálatát, a 21. századi kommunikációs technológiák hatását tudásfogalmunk változására.

Benedek András

Email: benedek.andras at btk.mta.hu

Telefon:

Bernáth László

 

Email: bernath.laszlo at btk.mta.hu

Telefon:

Golden Dániel

Email: golden.daniel at btk.mta.hu

Telefon: 186-os mellék

Kondor Zsuzsanna

Email: kondor.zsuzsanna at btk.mta.hu

Telefon: 176-os mellék

Laki János

Email: laki.janos at btk.mta.hu

Telefon:

Tőzsér János

Email: tozser.janos at btk.mta.hu

Telefon: