bernath laszlo 
 
 

fiatal kutató

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Önéletrajz


Publikációs lista

Kutatócsoport
 

Ismeretelmélet

Telefonszámok
 
Szobaszám
 
 

+36 1 224 6700/

 

Kutatási terület
 

Morális felelősség és szabad akarat metafizikai és ismeretelméleti problémái, etika, metafizika

Kutatási projekt
 

A szabad akarat problémája és a kognitív tudományok eredményei

Oktatási tevékenység
 

PPKE BTK Filozófia Tanszék

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja
 

Bernáth László: A morális felelősség mint a morális érték feltétele. KÜLÖNBSÉG XVI:(1) pp. 185-196. (2016)

László Bernáth: Self-Forming Acts and Other Miracles MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 58:(1) pp. 104-116. (2014)

Bernáth László: Egy fenomenológiai ellenérv a perdurantizmussal szemben. KÜLÖNBSÉG XIV:(1) pp. 79-93. (2014)

Bernáth László: A szabadság rejtélye. ELPIS 8:(1) pp. 19-33. (2014)

Bernáth László: Naturalizmus és erkölcsi felelősség: A Frankfurt-típusú példák. MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 56:(3) pp. 34-52. (2012)


tozser janos 
 
 

tudományos munkatárs

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Önéletrajz


Publikációs lista

Kutatócsoport
 

Ismeretelmélet

Telefonszámok
 
Szobaszám
 
 

+36 1 224 6700/

 

Kutatási terület
 

Elmefilozófia, metafilozófia

Kutatási projekt
 

A fenomenológia és az analitikus filozófia lehetséges kapcsolódási pontjai az elmefilozófia területén (OTKA K109638, 2013. 09. 01. – 2018. 08. 31.).

Oktatási tevékenység
 

ELTE BTK Filozófiai Intézet

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja
 

1. Márton Miklós – Tőzsér János, „Physicalism and the Privacy of Conscious Experience”, Journal of Cognition and Neuroethics, 2016., Vol. 4., Nr. 1., 73-88.

2. Tőzsér János, „Filozófiai nézetkülönbség és a filozófiai problémák természete”, Magyar Filozófiai Szemle, 2014. 58. évf., 4., 60-75.

3. Márton Miklós – Tőzsér János, „Mental Fictionalism as an Undermotivated Theory”, The Monist: An International Quarterly Journal of General Philosophical Inquiry 2013, Vol. 96, no. 4., 622-638.

4. Tőzsér János, „Hihetünk-e komolyan és őszintén filozófiai elméletekben?”, Magyar Filozófiai Szemle, 2013, 57. évf., 1. sz., 159-172.

5. Balogh Zsuzsa – Tőzsér János, „Much Ado about Nothing – The Discarded Representations Revisited”, in Zsuzsanna Kondor (eds.) Enacting Images: Representation Revisited, Herbert von Halem Verlag, Köln, 2013, 49-68.

     


Jász Borbála 
 
 

tudományos segédmunkatárs

Email: jasz.borbala at btk.mta.hu

Önéletrajz


Publikációs lista

Kutatócsoport
 

Magyar filozófiatörténet

Telefonszámok
Szobaszám
 

+36 1 224 6700/180

027

Kutatási terület
 

a két világháború közötti építészet-elmélet és a filozófia kapcsolata

Kutatási projekt
 

Magyar Filozófiai Archívum

Oktatási tevékenység
 

BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja
 

Jász Borbála: The Developement of Pictograms: Scientific Visualisation of Otto Neurath's Picture Language and Its Actuality. In Opus et Educatio: Munka és nevelés. 3:(2) pp. 169–177. (2016)

Jász Borbála: A ház mint életszerszám: Le Corbusier hatásának elemzése Kozma Lajos építészet-elméletében. In Századvég. 80:(2) pp. 21-36. (2016)

Jász Borbála: Perspektívák és érvelési struktúra a Leibniz-Clarke vitában. In Különbség. (1) pp. 137–156. (2015)

Jász Borbála: Linzbauer István (1838–1880): Császári és királyi építész életműve. In Rozsnyai József (szerk.): Építőművészek Ybl és Lechner korában.. Budapest: TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 2015. pp. 38–63.

Jász Borbála: Ligeti Pál szerepe a modern magyar építészet elméletében és gyakorlatában. In Falusi Márton (szerk.): Túl posztokon és izmusokon. Budapest: Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet; L'Harmattan, 2015. pp. 101–118.

     


Hevizi Otto 
 
 

tudományos tanácsadó

Email: hevizi.otto at btk.mta.hu

Önéletrajz


Publikációs lista (mtmt)

Kutatócsoport
 

Vallásfilozófiai és hermeneutikai kutatócsoport

Telefonszámok
 
Szobaszám
 
 

+36 1 224 6700/650

TTI. II. em. 204.

Kutatási terület
 

filozófiatörténet (Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Lukács), esztétika, etika

Kutatási projekt
 

Oktatási tevékenység
 

Debreceni Egyetem Filozófiai Intézet, habil. egyetemi tanár

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja
 

Idő és szinkretizmus. Állandó tekintettel Nietzschére. Kalligram Kiadó, 2013, 595 old.

Próbakövek. Van-e aranyszabály ércnél maradandóbb? Kalligram Kiadó, 2016, 418 old.

Kant és a „szellem gyötrelme”. Rémálom-nyomozás két szakaszban. Híd, 2016, (3) 63-83. old.

A Tengelyi-alternance. BUKSZ 2015, 27: (1) 73-76. old.

Diakritikai etika : Tengelyi László Kant-képének és időfelfogásának erkölcsfilozófiai hozadékéról. Korunk 2015, 3 : (6) 73-80. old.

 
     

mgomori 
 
 

fiatal kutató

Email: gomori.marton at btk.mta.hu

Önéletrajz


Publikációs lista

Kutatócsoport
 

A fizika filozófiája; Tudománytörténet és tudományfilozófia

Telefonszámok
 
Szobaszám
 
 

+36 1 224 6700/166

 

Kutatási terület
 

A relativitáselmélet filozófiai alapja; valószínűség a fizikában

Kutatási projekt
 

A fizika metafizikai alapjai formális megközelítésben; The Budapest-Krakow Research Group on Probability, Causality and Determinism

Oktatási tevékenység
 

ELTE BTK Logika Tanszék, tudományfilozófia

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja
 

M. Gömöri, L. E. Szabó, “Formal statement of the special principle of relativity”, Synthese 192 (2015), 2053–2076, DOI: 10.1007/s11229-013-0374-1 (preprint)

M. Gömöri, L. E. Szabó, “Operational understanding of the covariance of classical electrodynamics”, Physics Essays 26 (2013), 361–370, DOI: 10.4006/0836-1398-26.3.361 (preprint)

“Szuperholizmus”, In Zvolenszky Zs. et al. (szerk.), Nehogy érvgyűlölők legyünk – Tanulmánykötet Máté András 60. születésnapjára, L'Harmattan, Budapest, 2013, 55–69.

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai