tudományos segédmunkatárs

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Önéletrajz 

Publikációs lista

Kutatócsoport
 

Modern Filozófiatörténet

Telefonszámok
 
Szobaszám
 
+ 36 1 224 6700/4186
 
B.7.18.
Kutatási terület
 

Eötvös József levelezése, kora modern platonizmus és sztoicizmus

Kutatási projekt
   
Oktatási tevékenység
 

ELTE BTK ("Irodalom és filozófia találkozásai - Bonfini, Brandolini, Apáczai", "A fideizmus és (minden)tudás eszméje a régi magyar irodalomban", "Kora újkori latin szövegolvasás (Justus Lipsius: De Constantia)"

Az utóbbi öt év
öt legfontosabb publikációja
 

1. A Neo-Stoic Theory of Natural and Unnatural Affections, In: Boros Gábor, Szalai Judit, Tóth Olivér István (szerk.) The Concept of Affectivity in Early Modern Philosophy, Budapest, Eötvös Kiadó, 11-24.

2. The Spectre of Stoicism – The Role of Justus Lipsius int he Hobbes-Bramhall Debate, In: Studia z Historii Filosofii 2017/3

3. A természet géptelenítése – avagy kora modern atomista elméletek hatása a mechanisztikus és vitalista természetfilozófiákra, Magyar Filozófiai Szemle 60:(3) pp. 48-64. (2016)

4. The Problem of "Stoic Fate" - On Whether Herbert of Cherbury was a Lipsian, Kultura i Edukacja 4: Paper 12. (2016)

5. Philosophers’ Salon des Refusés, In: Gyöngyösi Megyer, Kapelner Zsolt, Ádám Zsófia, Faragó-Szabó István (szerk.) On What it Is: Perspectives on Metaphilosophy. 343 p., Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2015.02.12-2015.02.15. Budapest: Philosophy Workshop of Eötvös József Collegium, 2016. pp. 203-214. (ISBN:978-615-5371-71-4)


 
 
 

fiatal kutató

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Önéletrajz

Publikációs lista

Kutatócsoport
 

Politikai filozófia és erkölcsfilozófia

Telefonszámok
 
Szobaszám
 
+36 1 224 6700/4186
 
B.7.18.
Kutatási terület
 

19-20. sz. német és magyar filozófiatörténet és Lukács György

Kutatási projekt
 

 

Oktatási tevékenység
 

 

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja
 
 

bernath laszlo 
 
 

fiatal kutató

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Önéletrajz

Publikációs lista

Kutatócsoport
 

Ismeretelmélet

Telefonszámok
 
Szobaszám
 
+36 1 224 6700/4181
 
B.7.30.
Kutatási terület
 

Morális felelősség és szabad akarat metafizikai és ismeretelméleti problémái, etika, metafizika

Kutatási projekt
 

A szabad akarat problémája és a kognitív tudományok eredményei

Oktatási tevékenység
 

PPKE BTK Filozófia Tanszék. Tanított tárgyak: Analitikus filozófia története, nyelvfilozófia, általános filozófiatörténet.

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja
 

Szkepticizmus, praktikus igazolás és más elmék. In: Márton Miklós, Molnár Gábor, Tőzsér János (szerk.): Más elmék. Budapest, L’Harmattan Kiadó,193-206. o. (2017)

(Tőzsér Jánossal közösen): Szabad akarat és ágens-okozás. Magyar Fiozófiai Szemle 60(2), 46-66. o. (2016)

Self-Forming Acts and Other Miracles. Magyar Fiozófiai Szemle 58:(1) pp. 104-116. (2014)

Egy fenomenológiai ellenérv a perdurantizmussal szemben. Különbség XIV:(1) pp. 79-93. (2014)

Naturalizmus és erkölcsi felelősség: A Frankfurt-típusú példák. Magyar Fiozófiai Szemle 56:(3) pp. 34-52. (2012)


tozser janos 
 
 

tudományos munkatárs

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Önéletrajz

Publikációs lista

Kutatócsoport
 

Ismeretelmélet

Telefonszámok
 
Szobaszám
 
+36 1 224 6700/4683
 
B.7.25.
Kutatási terület
 

Elmefilozófia, metafilozófia

Kutatási projekt
 

A fenomenológia és az analitikus filozófia lehetséges kapcsolódási pontjai az elmefilozófia területén (OTKA K109638, 2013. 09. 01. – 2018. 08. 31.).

Oktatási tevékenység
 

ELTE BTK Filozófiai Intézet

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja
 

1. Márton Miklós – Tőzsér János, „Physicalism and the Privacy of Conscious Experience”, Journal of Cognition and Neuroethics, 2016., Vol. 4., Nr. 1., 73-88.

2. Tőzsér János, „Filozófiai nézetkülönbség és a filozófiai problémák természete”, Magyar Filozófiai Szemle, 2014. 58. évf., 4., 60-75.

3. Márton Miklós – Tőzsér János, „Mental Fictionalism as an Undermotivated Theory”, The Monist: An International Quarterly Journal of General Philosophical Inquiry 2013, Vol. 96, no. 4., 622-638.

4. Tőzsér János, „Hihetünk-e komolyan és őszintén filozófiai elméletekben?”, Magyar Filozófiai Szemle, 2013, 57. évf., 1. sz., 159-172.

5. Balogh Zsuzsa – Tőzsér János, „Much Ado about Nothing – The Discarded Representations Revisited”, in Zsuzsanna Kondor (eds.) Enacting Images: Representation Revisited, Herbert von Halem Verlag, Köln, 2013, 49-68.

     


Jász Borbála 
 
 

tudományos segédmunkatárs

Email: jasz.borbala at btk.mta.hu

Önéletrajz


Publikációs lista

Kutatócsoport
 

Magyar filozófiatörténet

Telefonszámok
Szobaszám
 

+36 1 224 6700/180

027

Kutatási terület
 

a két világháború közötti építészet-elmélet és a filozófia kapcsolata

Kutatási projekt
 

Magyar Filozófiai Archívum

Oktatási tevékenység
 

BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja
 

Jász Borbála: The Developement of Pictograms: Scientific Visualisation of Otto Neurath's Picture Language and Its Actuality. In Opus et Educatio: Munka és nevelés. 3:(2) pp. 169–177. (2016)

Jász Borbála: A ház mint életszerszám: Le Corbusier hatásának elemzése Kozma Lajos építészet-elméletében. In Századvég. 80:(2) pp. 21-36. (2016)

Jász Borbála: Perspektívák és érvelési struktúra a Leibniz-Clarke vitában. In Különbség. (1) pp. 137–156. (2015)

Jász Borbála: Linzbauer István (1838–1880): Császári és királyi építész életműve. In Rozsnyai József (szerk.): Építőművészek Ybl és Lechner korában.. Budapest: TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 2015. pp. 38–63.

Jász Borbála: Ligeti Pál szerepe a modern magyar építészet elméletében és gyakorlatában. In Falusi Márton (szerk.): Túl posztokon és izmusokon. Budapest: Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet; L'Harmattan, 2015. pp. 101–118.

     

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai