Jász Borbála


Jász Borbála 
 
 

tudományos segédmunkatárs

Email: jasz.borbala at btk.mta.hu

Önéletrajz


Publikációs lista

Kutatócsoport
 

Magyar filozófiatörténet

Telefonszámok
Szobaszám
 

+36 1 224 6700/180

027

Kutatási terület
 

a két világháború közötti építészet-elmélet és a filozófia kapcsolata

Kutatási projekt
 

Magyar Filozófiai Archívum

Oktatási tevékenység
 

BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja
 

Jász Borbála: The Developement of Pictograms: Scientific Visualisation of Otto Neurath's Picture Language and Its Actuality. In Opus et Educatio: Munka és nevelés. 3:(2) pp. 169–177. (2016)

Jász Borbála: A ház mint életszerszám: Le Corbusier hatásának elemzése Kozma Lajos építészet-elméletében. In Századvég. 80:(2) pp. 21-36. (2016)

Jász Borbála: Perspektívák és érvelési struktúra a Leibniz-Clarke vitában. In Különbség. (1) pp. 137–156. (2015)

Jász Borbála: Linzbauer István (1838–1880): Császári és királyi építész életműve. In Rozsnyai József (szerk.): Építőművészek Ybl és Lechner korában.. Budapest: TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 2015. pp. 38–63.

Jász Borbála: Ligeti Pál szerepe a modern magyar építészet elméletében és gyakorlatában. In Falusi Márton (szerk.): Túl posztokon és izmusokon. Budapest: Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet; L'Harmattan, 2015. pp. 101–118.