Miklós Tomka

e-mail:h7131tom@ella.hu

Mailing address: H - 1171 Budapest, Várvíz u. 4.
Phone (priv.): + 361 - 2570 111
Phone/Fax in Hungarian Religious Research Centre: + 361 - 2661238
E-mail in Hungarian Religious Research Centre: tomka@hcbc.hu

Curriculum Vitae

List of publications

  (Könyvek és önálló kiadványok vastag betûvel szedve.)
 • Gottesverständnis und Religionsverständnis der ungarischen Jugend. Internationale Dialog Zeitschrift (Freiburg, NSZK) 1969. 2. 133-142.o. olaszul: Come la gioventu ungherese intendo Dio e la religione. In: Greinacher, Norbert et al.: Sociologia e religione. Brescia, Morcelliana 1969. 67-83.o. magyarul: Az ifjuság fogalma istenrõl és a vallásról. Pedagógiai Szemle 1969. 9. 8o5-817.o.
 • Modern polgári vallásszociológia. Szociológia 1972. 3. 431-452.o.
 • Tudásszociológiai vázlatok. Módszertani Mühely 1973. 3-4. 5-42.o.
 • A vallásosság mérése. Magyar Pszichológiai Szemle l973. 1-2. 122-135.o.
 • A polgári vallásszociológia válogatott bibliográfiája. Magyar Filozófiai Szemle 1973. 3-4. 416-442.o.
 • A mai fiatalok és a vallás vidéken. Budapest, Ifjusági Lapkiadó. 1976. 51 l.
 • Az egyházak változó társadalmi szerepe. Szociológiaí 1976. 2. 235-247.o.
 • Die Anfänge der ungarischen Religionssoziologie. UKI-Berichte über Ungarn. (Bécs) 1977, 1-3. 63-83. és 99-114.o. angolul: The Beginnings of Hungarian Sociology of Religion (19o-192o). UKI-Reports about Hungary (Bécs) 1977. 1-3. 71-94. és 111-127.o.
 • A vallási kultura maradványai a vidéki fiatalok körében. Pedagógiai Szemle 1977. 1. 1o-21.o. franciául: Vestiges de culture religieuse dans la jeunesse provinciale de Hongrie. Lumen Vitae (- francia kiadás, Brüsszel, Belgium) 1977. 4. 493-512.o. angolul: Remnants of a Religious Culture among the Provincial Youth of Hungary. Lumen Vitae (- angol kiadás, Brüsszel, Belgium) 1978. 1. 79-96.o.
 • A változó vallás mérésének problémái. Magyar Pszichológiai Szemle 1977. 4. 363-376.o.
 • Vallási önbesorolás és társadalmi rétegzõdés. Szociológia 1977. 4. 524-538.o.
 • A felekezeti arányok és a szekularizáció Magyarországon. Világosság 1977. 4. 235-238.o. olaszul: Mutamenti nei rapporti tra le confessioni religiose in Ungheria. Un indagine sociologica della rivista de propaganda atea "Világosság". CSEO Documentazione (Bologna, Olaszország) 1977. 5 (117) 154-157.o.
 • Vallásosak-e a "vallásosak"? Világosság 1977. 12. 778-783.o.
 • Vallás és társadalmi rétegzõdés. Magyar Tudomány 1979. 1. 11-2o.o. + utánközlés in: Schreiner Béla (szerk): Szociológia. Szöveggyüjtemény a szakositó hallgatói részére. 1979/198o. Budapest, Kossuth 1979. 356-37o.o.
 • Az egyházak változó társadalmi szerepe. (Szociológia 1976. 2. 235-247.o.) + utánközlés in: Schreiner Béla (szerk): Szociológia. Szöveggyüjtemény a szakositó hallgatói részére 1979/198o.. Budapest, Kossuth 1979. 339-355.o.
 • Church and Faith in Hungary Hungarian Review (Budapest) 1979. 12. 14-15.o. és franciául: a Revue Hongroise, spanyolul: a Hungaria és lengyelül: a Przeglad Wegierskie azonos számaiban s azonos helyén.
 • The Religious - Non-Religious Dichotomy as A Social Problem. The Annual Review of the Social Sciences of Religion 3. Hága, Mouton 1979. 1o5-137.o.
 • A szekularizáció mérlege. Valóság 1979.7. 6o-7o.o.
 • A vallásos önjellemzés néhány tendenciája. Világosság 1980.6. 36o-366.o.
 • A hiedelmek a társadalmi tudat kialakulásában és az egyéni tudat szervezõdésében. In: Frank Tibor - Hoppál Mihály (szerk): Hiedelemrendszer és társadalmi tudat. I-II. Budapest, Tömegkommunikációs Kutatóközpont 198o. I.97-1o5.o.
 • Vallási hiedelmek és nem vallási hiedelmek. In: Frank Tibor - Hoppál Mihály (szerk): Hiedelmrendszer és társadalmi tudat. I-II. Budapest, Tömegkommunikációs Kutatóközpont 198o. I.141-158.o.
 • A vallásosság - nem-vallásosság tipusai. Világosság 1981.1. 1o-17.o.
 • A Balance of Secularization Social Compass 1981.1. 25-42.o.
 • Le role des Églises instituées de Hongrie dans un contexte de changement. Social Compass (Leuven, Belgium) 1981.1.93-112.o.
 • Mire való a vallásszociológia? Diakónia 1982.1. 46-53.o.
 • Die ungarischen Medien - und ihre Funktion in der interkulturellen Kommunikation in Mittel- und Südosteuropa. Südosteuropa Mitteilungen 1982.2. 82-91.o. + utánközlés in: Ronneberger, Franz (szerk): Interkulturelle Kommunikation in Südosteuropa. München, Südosteuropa-Gesellschaft 1982. 106-117.o.
 • Vasárnapok, ünnepek, vallásgyakorlat. Megjegyzések a templombajárás szociológiájához. Világosság 1982.2. 3oo-3o6.o.
 • (T.M. monogrammal:) Vélemények, igények a prédikációról. Teológia 1982.2. 1o8-115.o.
 • Szociológia, vallásszociológia, katolicizmus. Teológia 1982.2. 66-72.o.
 • Selected Bibliography of Sociological Studies on Religion in Hungary (1945-1979). Social Compass 1982.2-3. 135-152.o
 • Die Tradierung des Glaubens. (Mainz, NSZK) 1982.4. 28o-283.o., továbbá ugyanezen folyóirat (ill. az angol kiadás esetében könyvsorozat) azonos sorszámu angol, francia, olasz, holland, spanyol és portugál nyelvü kiadásában.
 • (Georgius Frater álnéven:) Zur Trennung von Kirche und Staat in sozialistischen Gesellschaften Osteuropas. Concilium 1982.4. 244-248.o. , továbbá ugyanezen folyóirat (ill. az angol kiadás esetében könyvsorozat) azonos sorszámu angol, francia, olasz, holland, spanyol és portugál nyelvü kiadásában.
 • (Raksay Maria álnéven:) Die Undifferenziertheit von Kirche und Staat in Ungarn vor dem Zweiten Weltkrieg. Concilium 1982.4. 221-224.o., továbbá ugyanezen folyóirat (ill. az angol kiadás esetében könyvsorozat) azonos sorszámu angol, francia, olasz, holland, spanyol és portugál nyelvü kiadásában.
 • Életfordulók ünneplése a szocialista országokban. In: D.Hoffmann Márta - Szilágyi Erzsébet (szerk): Ünnepek a mai magyar társadalomban. Budapest, Tömegkommunikációs Kutatóközpont 1982. 163-192.o. utánközlés: Kultura és Közösség 1982.5. 62-72.o. franciául: Les rites de passage dans les pays socialistes. Social Compass 1982.2-3. 135-152.o.
 • Ifjuság és társadalom. Ifjusági Szemle 1983.3. 14-25.o. németül: Jugend in Ungarn. Europäische Rundschau (Bécs) 1983.4. 135-141.o.
 • Társadalmi változás - vallási változás. Szociológia 1983.3. 253-272.o. + utánközlés in: Tüskés Gábor (szerk): "Mert ezt Isten hagyta.." Tanulmányok a népi vallásosság körébõl. Budapest, Magvetõ 1983. 572-6oo.o.
 • Der kirchlich-gesellschaftliche Kontext der christlichen Basisgruppen in Mittelost-Europa. Pax Christi - Probleme de Friedens. (Frankfurt/Main, NSZK) 1983.4. 4-19.o.
 • Problems in the identity formation of the Catholic Church in Second and Third World Societies. In: Religion and Public Domain. Acts l7th International Conference for the Sociology of Religion. Paris, CISR 1983. 151-176.o.
 • Messza glazami szociologa. Nauka i religija 1983.12. 57-58.o.
 • Ifjuság és vallás Ifjusági Szemle 1984.2. 3-14.o. angolul: Youth and religion. Ifjusági Szemle. Special edition 1985. 83-95.o.
 • Család és vallásosság. Teológia 1984.2. 1o8-115.o.
 • Wie das Lebenszeugnis von Gläubigen auf Ungläubige wirkt. Diakonia (Bécs) 1984.5. 329-333.o
 • Vallásszociológia. Szöveggyüjtemény. Budapest, Tankönyvkiadó 1984.
 • A vallás szerepe a mi társadalmunkban. Kritika 1985.1. 4-5.o.
 • Változó vallás. Kultura és Közösség 1985.1. 3-14.o.
 • Számok és tézisek - a magyar papság szociológiájához. Teológia 1985.4. 211-215.o.
 • Tények, trendek, vélemények - a vallásról. Kritika 1985.5. 15-16.o.
 • A vallásosság változása - egy és több dimenzióban. Kultura és Közösség 1985.5.3-16.o.
 • Religiöse Sprache in religionsloser Gesellschaft. Diakonia 1985.5. 321-325.o.
 • Das Unbehagen der Jugend und die Religion. Der Fall Ungarn. Concilium 1985.5. 346-351.o., továbbá ugyanezen folyóirat (ill. az angol kiadás esetében könyvsorozat) azonos sorszámu angol, francia, olasz, holland, spanyol és portugál nyelvü kiadásában.
 • Hanyatlás vagy megujulás? Javorniczky István interjuja. Élet és Irodalom 1985.28. 7.o. olaszul: "Declino o rinascita? Conversazione sulla religiositá oggi" (Intervista di István Javorniczky a Miklós Tomka) L'Altra Europa (Milano, Olaszország) 1985.6. 137-141.o.
 • (Fráter Tamás álnéven): Vallási nyelv vallástalan társadalomban. Vigilia 1986.3. 187-191.o.
 • (Fráter Tamás álnéven): Kommunikációs alternativák - avagy közléselmélet igehirdetéshez. Teológia 1986.2. 82-86.o.
 • (K.I.-T.M. monogrammal, társszerzõ: Kamarás István) Olvasóink a Vigiliáról. (Gyorsjelentés kérdõives felmérésünkrõl.) Vigilia 1986.6. 417-424.o.
 • Volksfrömmigkeit im Wandel. Entwicklungstendenzen in Ungarn. In: Ebertz, Michael N. - Schultheis, Franz (szerk): Volksfrömmigkeit in Europa. München, Chr. Kaiser. 166-174.o.
 • Religiöser Wandel in Ungarn. In: Palaver, Wolfgang - Unterweger, Birgit (szerk): Die Kirchen in den sozialistischen Ländern. Innsbruck, Katholische Jugend. 14-18.o.
 • Religiöser Wandel in Ungarn. In: Bogensberger, Hugo - Gannon, Thomas M., - Zapotoczky, Klaus (szerk): Religion und sozialer Wandel. Linz - Passau, Veritas 1986. 85-118.o.
 • Érték és normarendszerünk hármas szerkezete - és ennek kommunikációs vetülete. In: Hoppál Mihály - Szecsko Tamás (szerk): Értékek és változások. I-II. Budapest, Tömegkommunikációs Kutatóközpont 1987. I.197-2o8.o.
 • Religiosität und Entchristlichung der Jugend. In: Nembach, Ulrich (szerk): Jugend und Religion in Europa. Frankfurt/Main - Bern - New York - Paris, Peter Lang 1987. 339-37o.o.
 • Types and Dimensions of Religiosity - and Problems of Measurement. In: Suchánková, Marie - Hubik, Stanislav (szerk): Religion and Atheism as Objects of Sociological Research. Brno, UVSV CSAV 1987. 49-64.o.
 • Premiany religijnosci na Wegrzech (dane, fakty, interpretacje). Znaki czasu (Varsó) 1987.4.(8) 36-47.o. magyarul: A vallásosság alakulása Magyarországon. (Tények, adatok, értelmezések) Alföld 1988.2. 65-74.o. olaszul: I cambiamenti della religiositá in Ungheria. L'Altra Europa (Milano) 1988.5. (221) 95-108.o.
 • Elveszett katolikusok? - avagy mennyi a katolikusok létszáma ma Magyarországon? Teológia 1988.2. 113-118.o.
 • A vallás változása Magyarországon. (MSZMP KB Társadalomtudományi Intézet:) Figyelmébe ajánljuk...3. 1988 julius. 47-83.o.
 • Tomka Miklós - Molnár Adrien: Ifjuság és vallás. Népmüvelés 1988.8. 17-2o.o.
 • Die nationale Einheit und die Religion in Ungarn. In: Kirche und "Zivilreligion" weltweit. epd Dokumentation (Frankfurt/Main, NSZK) 1988.8. 32-39.o.
 • Homo religiosus. (Mircea Eliade életmüve). Vigilia 1988.11. 824-828.o.
 • A modernizáció. Janus 1988. tél. 25-33. és 89-92.o.
 • Tendencies of Religious Change in Hungary. Archives de Sciences Sociales des Religions (Paris) 1988.(33)65/1. 67-80.o.
 • Quelques remarques sur la role de l'intelligentsia chrétienne dans les systemes autoritaires non-chrétiens. In: Weiler, A.G. - Bruggen, C. - Morren, L. (szerk): Evangile et culture européenne a la fin de 2oe siecle. Louvain-la-Neuve, Academia 1988. 121-127.o.
 • Stages of Religious Change in Hungary. In: Gannon, Thomas M.(szerk): World Catholicism in Transition. New York, Macmillan - London, Collier 1988. 169-183.o.
 • A magyarországi katolicizmus statisztikája és szociológiája. In: Turányi László (szerk): Magyar Katolikus Almanach. A Magyar Katolikus Egyház élete 1945-1985. Budapest, Szent István Társulat 1988. 510-577.o.
 • Az egyház, mint társadalmi intézmény. In: Korzenszky Richárd (szerk): Küldetésben. Budapest, Teológia 1988. 162-173.o.
 • A szekularizációs hipotézis. Szociológia 1989.2. 1o9-125.o.
 • Der soziopolitische Wandel und die Religion in Ungarn. Renovatio (Bonn, NSZK) 1989.2. 119-125.o. utánközlés (németül!) in: de Jonge, Wilco (szerk): Living in Truth. Catholics in Eastern Europe. Den Haag, Pax Christi Netherlands 1989. 115-123.o. franciául (kis változtatásokkal): Religion et changement sociopolitique en Hongrie. l'autre Europe (Paris) 1989. (21-22.) 59-69.o.
 • Az egyház helyzete Magyarországon: látszat és valóság. Katolikus Szemle (Róma) 1989.4. 265-277.o.
 • Molnár Adrien - Tomka Miklós: Ifjuság és vallás. Világosság 1989.4. 246-256.o. utánközlés in: Lovik Sándor - Horváth Pál (szerk): Hivõk, egyházak ma Magyarországon. Budapest, MTA Filozófiai Intézet 1990. 184-213.o. 2. utánközlés in: Ifjusági találkozó. Népstadion 1991. aug. 19. Budapest, Magyar Katolikus Püspöki Kar Pápalátogatást Elõkészitõ Országos Irodája 1991. 51-89.o. angolul: Youth and Religion in Hungary. Religion in Communist Lands ( Keston, Nagybritania) 1989.3. 209-229.o.
 • Vallásosság és katonai szolgálat. Honvédségi Szemle 1989.5. 92-100.o.
 • Vallásos és vallástalan ifjuságunk. Igen 1989.8-9. 9-10.o.
 • Nem magánügy! Az egyház társadalmi tanitásáról. Vigilia 1989.9. 587-593.o.
 • Matteo Ricci apokrif levele. Vigilia 1989.10. 789-792.o. utánközlés in: Köszöntõ. Nyiri Tamás 70. születésnapjára. Budapest, k.n. 1990. 1o8-115.o
 • A keresztények és a közélet.Vigilia 1989. 10. 721-727.o.
 • The structure of religious consciousness among Hungarian youth. Studia Philosophica et Sociologica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata 6. 1989. 47-52.o.
 • Der religiöse Wandel in Ungarn. Daten, Fakten, Deutungen. In: Zaluska, Andreas - Krasnodebski, Zdzislav (szerk): Vorboten des Wandels. Gesellschaft, Wirtschaft und Religion in Polen und Ungarn in den Achtziger Jahren. Wien, Edition Atelier / Wiener Journal Zeitschriftenverlag 1990. 198-213.o.
 • Magyar egyház a kommunizmusban. Katolikus Szemle 1990.1. 2o-36.o.
 • Oswald von Nell-Breuning SJ századik születésnapjára. Mérleg 1992. 193-198.o.
 • Vallás és kultura. (A keresztény felnõttnevelés problémái Magyarországon.) Egyházfórum 1990.3. 75-83.o.
 • Egyház és politika. Vigilia 1990.3. 198-2o5.o.
 • Utkeresés - Gondolatok a magyar katolicizmus néhány sajátosságáról. Teológia 1990.3. 144-150.o.
 • Przemiany spoleczno-polyticzne na Wegrzech a religija. Przeglad Powszechny 1990.3. 327-340.
 • Fegyverrel, vagy fegyver nélkül? Honvédségi Szemle 1990.3. 61-70.o.
 • "Lelkiismereti okból..." Honvédségi Szemle 1990.4. 130-135.o.
 • A vallás, mint változó rendszer. Szociológia 1990.3-4. 155-184.o.
 • Nationale Christentümer. actio catholica (Bécs) 1990.4. 11-17.o.
 • Die Bildungsbemühungen der katholischen Kirche. Politische Bildung (Mattersburg -Bécs) 1990.4. 73-78.o.
 • Il temps dell'evangelizzazione. L'Altra Europa (Milano) 1990.5. 91-98.o.
 • The Sociology of Religion in Communist Countries. - Functions and Preconditions. Pastoral Sciences - Sciences Pastorales 9. (Ottawa, Canada) 1990. 59-68.o.
 • Religion und Kirche in Ungarn. Ergebnisse religionssoziologischer Forschung 1969-1988. Wien, UKI-IKS 1990. 58o l.
 • Vallás és vallásosság. In: Andorka Rudolf - Kolosi Tamás - Vukovich György (szerk): Társadalmi riport 1990. Budapest, TÁRKI 1990. 534-555.o. angolul: Religion and Religiosity. In: Andorka Rudolf, Kolosi Tamás, Vukovich György (szerk): Social Report. Budapest, TÁRKI 1992. 379-393.o.
 • Vallás és közélet 1989-ben. In: Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László (szerk): Magyarország Politikai Évkönyve 1990. Budapest, AULA-OMIKK 199o. 108-115.o.
 • Vallásszociológia ma Magyarországon. In: Lovik Sándor - Horváth Pál (szerk): Hivõk, egyházak ma Magyarországon. Budapest, MTA Filozófiai Intézet 1990. 11-27.o.
 • A keresztény társadalmi tanitás fejlõdése. valamint: Még egyszer a keresztény társadalmi tanitásról. In: Horányi Özséb (szerk): A keresztény társadalmi tanitás. Budapest, Vigilia - Pécs, Pannonia 1990. 9-30. és 75-84.o.
 • A keresztények politikai elkötelezettsége Magyarországon. Távlatok 1991.1. 35-45.o.
 • Secularization or anomy? Social Compass 1991.1. 93-1o2.o. + utánközlés (noha korábbra dátumozva) in: de Jonge, Wilco (szerk): Living in Truth. Catholics in Eastern Europe. Den Haag, Pax Christi Netherlands 1989. 105-114.o.
 • Demokrácia az egyházban? Teológia 1991.1. 7-13.o.
 • Magyar kereszténység - 1991. Vigilia 1991.3. 210-216.o.
 • Religion und Kirche im früher kommunistisch beherrschten Ungarn - Bestandsaufnahme und Zukunftsalternativen. Diaconia Christi (Freiburg, NSZK) 1991.3-4. 7-13.o.
 • Politika, vallás és egyház Magyarországon 1945-99o között. Alföld 1991.5. 71-80.o. angolul: Church and Religion in a Communist State 1945-199o. The New Hungarian Quarterly (Budapest) 1991. spring 59-69.o.
 • Kirche in Ungarn heute. Lebendige Seelsorge (Bonn, NSZK) 1991.5. 290-293.o.
 • A közvélemény-kutató felelõssége. A Világ 1991.5 (22.) 24-25.o.
 • Vallás és társadalom. INFO-Társadalomtudomány 17. 1991 julius. 27-40.o.
 • Keresztény békeüzenet. Vigilia 1991.7. 494-500.o.
 • Egyház és társadalom. Magyar Tudomány. 1991.11. 1316-1325.o.
 • Magyar katolicizmus 1991. Budapest, Országos Lelkipásztori Intézet 1991. 164 l.
 • Wandel der Welterfahrung - Wandel des Gottesdienstes. Soziologische Überlegungen zur Liturgie. In: Becker, Hansjakob - Hilberath, Berndt Jochen - Willers, Ulrich (szerk): Gottesdienst - Kirche - Gesellschaft. (Pietas Liturgica 5.) St.Ottilien, EOS Verlag 1991. 179-201.o.
 • Vallás és iskola. Educatio 1992.1. 13-25.o.
 • Lelkipásztorkodás és keresztény megujulás. Teológia 1992.1. 25-27.o.
 • Koloncok és kitörések. Vigilia 1992.4. 250-258.o. + (utánközlés:) Életünk (München) 1992.6. 6.o., 1992.7-8. 6.o., 1992.9. 4.o. 1992.10. 3.o.
 • Társadalmi determináltság és strukturális bün. Egyház és világ. 1992.4. 13-16.o.
 • Quo vadis, magyar katolicizmus. Távlatok (Róma) 1992.5. 19-32.o.
 • Ungarn. Das religiöse Leben nach der Wende. Herder Korrespondenz (Freiburg, NSZK) 1992.5. 217-222.o.
 • Hervieu-Léger, Daniele - Garelli, Franco - Giner, Salvador - Sarasa, Sebastian - Beckford, James E. - Daiber, Karl-Fritz - Tomka, Miklós: La religione degli europei. Fede, cultura religiosa e modernita in Francia, Italia, Spagna, Gran Bretagna, Germania e Ungheria. Torino, Fondazione Giovanni Agnelli 1992. 503 l. (Ezen belül saját irás:) Modernizzazione e Chiesa: l'esperienza dell'Ungheria comunista e postcomunista. 409-484.o.
 • Auf der Suche nach einer menschlichen Gesellschaft. In: Sommer, Norbert (szerk): Der Traum aber bleibt: Sozialismus und christliche Hoffnung, eine Zwischenbilanz. Berlin, Wichern Verlag 1992. 386-392.o.
 • Hit és társadalmi elkötelezettség. Az átmenet kérdõjelei. In: Békés Gellért - Kovács K. Zoltán (szerk): Keresztények és demokrácia. Róma. Katolikus Szemle 1992. 39-54.o.
 • Az állam és az egyház elválasztása. Nemzetközi tapasztalatok. In: Békés Gellért - Boór János (szerk): Keresztények és a szabadság. Róma, Katolikus Szemle 1992. 125-142.o.
 • Keine Privatsache! Über die Soziallehre der Kirche. In:(szerk.nélkül) Aus Prinzip sozial. Der christliche Beitrag in Wirtschaft, Politik und Kultur. Wien, Katholischer Akademikerverband 1993. 1-9.o.
 • Die Tücken des Neubeginns. Ungarns schwierige Metamorphose. Herder Korrespondenz 1993.5. 23o-235.o.
 • Vallás, szociológia, politika. Replika 1993.11-12. 181-196.o.
 • The contribution of the Churches in the liberation from below: on the nature of the transition in East-Central-Europe. In: Schennink, Ben - Klein Goldewijk, B. (szerk): Liberation from Exclusion. Oegsgeest, CEBEMO - Nijmegen, Peace Research Centre - Utrecht, Pax Christi 1993. 89-104.o.
 • Die Religion in der Umwälzung Ost-Mitteleuropas. In: Papalekas, Chr.J. (szerk): Neue religiöse Dynamik? Köln, Hans-Martin-Schleyer-Stiftung, - Wien, Institut für Wirtschaft und Politik 1993. 46-53.o.
 • Az egyház társadalmi tanítása. Dokumentumok. (társszerkesztõ: Goják János) Budapest, Szent István Társulat é.n. (1993) 585 l. (Ezen belül saját irás:) Az Egyház társadalmi tanítása. 9-26.o.
 • Mass Media. (társszerkesztõ: Coleman, John) (Concilium 1993.6.) London, SCM Press - Maryknoll, Orbis Books. 125 l. (Ezen belül Coleman, John-nal közösen:) Editorial: What the Church Needs to Know about the Mass Media. VII-IX.o., (és saját cikk:) Eastern Europe: The Media in Transition. 47-54.o. Ez a kötet megjelent még a Concilium s. folyóirat azonos sorszámu német, francia, olasz, holland, spanyol és portugál nyelvü kiadásában.
 • Vallás és párt. Távlatok 1994.1. 103-111.o.
 • Religion nach der Wende. Ostmitteleuropäische Realitäten. (Europäische Gesellschaft für Katholische Theologie:) ET-Bulletin 1994.2. 2o8-222.o. magyarul: Vallás a rendszerváltás után - kelet-közép-európai realitások. Egyházfórum 1995.1. 17-37.o.
 • A hittan-vita: mérleg és helyesbités. Educatio 1994.3. 5o7-5o9.o.
 • The Sociology of Religion in Eastern and Central Europe: Problems of Teaching and Research after the Breakdown of Communism. Social Compass1994.3. 379-392.o.
 • Felekezeti szerkezet, felekezeti reprodukció. Statisztikai Szemle 1994.4-5. 329-343.o.
 • Hogyan politizálnak a keresztények? Beszélgetés Tomka Miklós vallásszociológussal. (Kunszabó Zoltán interjúja) Uj Ember 1994 április 17. 7.o. + (utánközlés:) In: Gereben Ferenc (szerk): Magyar Tükör. Segédkönyv a Hungarológia oktatásához. Budapest, Közép-Európa Intézet 1995. 290-292.o.
 • A katolikus egyház a pluralista társadalomban. (Dabas-Sári tanulságai). Vigilia 1994.7. 482-493.o.
 • Valláspolitikai és egyházpolitikai változások. In: Gombár Csaba - Hankiss Elemér - Lengyel László - Várnai Györgyi (szerk): Kormány a mérlegen 1990-1994. Budapest, Korridor Politikai Kutatások Központja1994. 262-281.o. angolul: Changes in Religious and Church Policy. In: Gombár Csaba - Hankiss Elemér - Lengyel László - Várnai Györgyi (szerk). Balance. The Hungarian Government 1990-1994. Budapest, Korridor Centre for Political Research 1994. 267-287.o. oroszul: Izmenyényie politiki v otnosényii relgii i cerkvi. In: Gombár Csaba - Hankiss Elemér - Lengyel László - Várnai Györgyi (szerk): Balansz. Pravityelsztvo Vengerszkoj Reszpubliku 199o-1994. Budapest, Korridor Centr Politicseszkih Isszledovanyii 1994. 318-342.o.
 • Cultural and Political Difficulties in Emergence of Religious Media in Postcommunist Society. In: Linderman, Alf (szerk): Media, Religion and Culture. Uppsala, University of Uppsala 1994. 203-214.o.
 • Das Lebensgefühl der Menschen unserer Zeit in Ost und West. Ein Bündel an Herausforderungen. In: Kollingbaum, Horst - Korherr, Edgar Josef - Weirer, Wolfgang (szerk): Alles ist möglich. Das Lebensgefühl des modernen Menschen als Herausforderung für die religiöse Erwachsenenbildung. Graz, Institut für Katechetik und Religionspädagogik 1994. 7-18.o.
 • Ungarn: Staat und Nation. In: Grycz, Wolfgang (szerk): Christen - Nationen - Europa. (44. Internationaler Kongress in Königstein. Dokumentationsband 42.) Königstein, Albertus-Magnus-Kolleg 1994. 104-120.o.
 • Widerstand und strukturelle Akkomodation - die katholische Kirche Ungarns im Kommunismus. In: Heise, Joachim - Hübner, Hans (szerk): Staat-Kirche Beziehungen in der DDR und anderen ehemals realsozialistischen Ländern 1945 bis 1989. Berlin, Evangelische Akademie Berlin-Brandenburg 1994. 131-140.o.
 • Harcsa István - Tomka Miklós: A felekezeti viszonyok és a vallásgyakorlás néhány jellemzõje. In: Andorka Rudolf - Kolosi Tamás - Vukovich György (szerk): Társadalmi riport 1994. Budapest, TÁRKI 1994. 396-435.o. angolul: Denomination and Religious Practice. In: Andorka, Rudolf - Kolosi, Tamás - Rose, Richard - Vukovich, György (szerk.): A Society Transformed: Hungary in Time-Space Perspective. Budapest, Central European University 1999.61-72.o.
 • Egyház és vallásosság a mai Magyarországon. Budapest, Budapesti Müszaki Egyetem 1994. 35 l.
 • Vallás és kultura. (A keresztény felnõttnevelés problémái Magyarországon.) Egyházfórum 1990.3. 75-83.o. + utánközlés: Egyházfórum 1995.2. 23-38.o.
 • Religion in Eastern and Central Europe. Social Compass 1995.1. 17-26.o.
 • Az egyházak és a kormánypolitika.In: Gombár Csaba - Hankiss Elemér - Lengyel László - Várnai Györgyi (szerk): Kérdõjelek: a magyar kormány 1994-1995. Korridor Politikai Kutatások Központja 1995. 168-185.o. angolul:The Churches and Government Policy. In: Gombár Csaba - Hankiss Elemér - Lengyel László - Várnai Györgyi (szerk): Question Marks: The Hungarian Government 1994-1995. Budapest, Korridor Centre for Political Research 1995. 172-184.o. oroszul: Cerkov i politika pravityelsztvo. In: Gombár Csaba - Hankiss Elemér - Lengyel László - Várnai Györgyi (szerk): Voproszi, voproszi... Pravityelsztvo Vengerszkoj Reszpubliki 1994-1995. Budapest, Korridor Centr Politicseszkih Isszledovanyii 1995. 206-219.o.
 • Religiöser Wandel - in der Verfolgung und Abwehr. (Entwicklungen im Prozess kommunistischer Modernisierung - am Beispiel Ungarns. In: Hambuch, Wendelin (szerk): Kirche und Glaube der Ungarndeutschen. Budapest, St. Gerhards-Werk Ungarn 1995. pp.42-69.
 • Csak katolikusoknak. Budapest, Corvinus 1995. 224 l.
 • Cristiani e Chiese in Ungheria nella societá e nella politica dopo il 1989. In: Pubblicazioni del Centro Aletti 13. : Politica nell'Est. Una lettura critica del ruolo dei cristiani nel sociale e nel politico. Roma, Lipa 1995. pp. 181-205.
 • Európa változó (?) értékrendje. Mérleg 1995. 3. 333-343.o.
 • A katolikus egyház társadalmi tanitása. (A kereszténység, az egyház és a társadalom viszonyáról szóló katolikus tanitás elvei, egyház és társadalompolitikai vonzatai. 5 tézis.) In: Vallásfilozófia Magyarországon. Budapest, MTA Filozófiai Intézete - Áron Kiadó 1995. 143-166.o.
 • Staat und katholische Kirche in Ungarn zwischen 1945-1948. In: Hübscher, Wolf D. (szerk): Der Weg der katholischen Kirche in verschiedenen realsozialistischen Ländern in den Jahren 1945 bis 1948/49 - ein historischer Vergleich. - Schriftenreihe des Instituts für Vergleichende Staat-Kirche-Forschung Heft 2. Berlin, Institut für Staat-Kirche-Forschung 1995. 67-79.o.
 • Religione e nazionalismo. (társszerkesztõ: Coleman, John) (Concilium 1995.6.) Brescia, Editrice Queriniana. 16o.o. Ezen belül (Coleman, John-nal közösen): Editoriale. 11-15.o. (és saját cikk:) Secolarizzazione e nazionalismo. 41-54.o. Mindez megjelent még ugyanezen folyóirat (ill. az angol kiadás esetében könyvsorozat) azonos sorszámu német, francia, angol, holland, spanyol és portugál nyelvü kiadásában.
 • Katolicka crkva u Madzarskoj. Crkva u svijetu (Split, Horvátország) 1995.4. 419-427.o.
 • Hungary, the Catholic Church in. In: The New Catholic Encyclopedia, 14. kötet, Washington D.C., The Catholic University of America
 • Die Kehrseite des Totalitarismus: der Diskussionsstand in Ungarn. In: Maier, Hans (szerk.): "Totalitarismus" und "Politische Religionen". Paderborn, Schöningh 1996. 93-112.o.
 • Strukturelle Konzilsresistenz: Der ost-mitteleuropäischer Katholizismus angesichts des II. Vatikanischen Konzils - am Beispiel Ungarns. In: Kaufmann, Franz-Xaver - Zingerle, Arnold (szerk.): Vatikanum II. und Modernisierung. Historische, theologische und soziologische Perspektiven. Paderborn, Schöningh 1996. 291-313.o.
 • Die katholische Kirche Ungarns. In: Grycz, Wolfgang (szerk.): Osteuropa - Die Christen und der Friede der Gesellschaft. Königstein, Albertus-Magnus-Kolleg 1995. 172-180.o.
 • A felekezeti struktura változása Kelet- és Közép-Európában. Szociológiai Szemle 1996.1.157-173.o. angolul: Changes in the Structure of Denominations in East and Central Europe. Review of Sociology (Special Issue) 1996. 88-103.o.
 • A vallásszociológia új útjai. Replika 1996 május, 21-22. 163-171.o.
 • Starrheit und Wandel in den Kirchen Osteuropas. Zwölf Thesen. In: Fechtner, Kristian - Friedrichs, Lutz - Grosse, Heinrich - Lukatis, Ingrid - Natrup, Susanne (szerk.): Religion wahrnehmen. Festschrift für Karl-Fritz Daiber zum 65. Geburtstag. Marburg, Diagonal 1996. 113-12o.o.
 • Der Preis des Überlebens. In: Informationes Theologiae Europae / Internationales ökumenisches Jahrbuch für Theologie. Frankfurt, Peter Lang 5. évf. 1996. 225-239.o.
 • Vallás és vallásosság. In: Andorka Rudolf - Kolosi Tamás - Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1996. Budapest, TÁRKI-Századvég 1996. 592-616.o.
 • A vallás fogalma a szociológiában. In: Várnai Jakab (szerk.): A vallás a fundamentális teológia szempontjából. Jegyzet a Szegedi Hittudományi Fõiskola hallgatói számára. Szeged, k.n. 1996. 72-79.o.
 • Religionsverlust bei der Jugend in Ungarn - Langzeitwirkungen des Kommunismus. In: Nembach, Ulrich (szerk.): Jugend - 2000 Jahre nach Jesus. Jugend und Religion in Europa II. Bericht vom 2. Internationalen Göttinger religionssoziologischen Symposion. Frankfurt, Peter Lang 1996. 261-274.o.
 • Katolikk kjókai szeidzsi kanja wa tózen (= Megszólhat-e a katolikus egyház a politikában?) The Sekkai Nippo 1996.2. és utánnyomás In: Kinosita Yosiaki (szerk.): Súkjó to szeidzsi no szetten (= A vallás és a politika érintkezése). Tokio, Szekai Nippósa 1996. 213-216.o.
 • Mely rétegekkel kommunikál a magyar egyház? Európai Szemmel 1996. 4. 53-66.o.
 • Ungheria 1956. Come "deformare" una nazione. La nuova Europa 1996. 6. 75-85.o.
 • Ungarn nach dem Papstbesuch. Ost-West Informationsdienst 192. 1996. 47-55.o.
 • Ökumenebehindert? Osteuropäische Beobachtungen. Diakonia 1997.1. 31-37.o.
 • Az egyházpolitika keretei. Valóság 1997. 1. 72-80.o.
 • Az egyházak és a média. pagoda. A Magyar Rádió szakmai lapja. 1997.1.34-41.o. utánközlés: Az egyházak és a média. Távlatok 1997.1. 12-23.o.
 • Prämoderne Kirche in postkommunistischer Gesellschaft: der Fall Ungarn. Hirschberg. Monatsschrift des Bundes Neudeutschland 1997.2. 129-134.o.
 • Chiesa in frammenti: quale unitá? (társszerkesztõ: Ruggieri, Giuseppe) (Concilium 1997.6.) Brescia, Editrice Queriniana. 218.o. Ezen belül (Ruggieri, Giuseppe-vel közösen): Editoriale. 11-17.o. (és saját cikk:) La frammentazione del mondo dell'esperienza nella modernitá. 18-36.o. Mindez megjelent még ugyanezen folyóirat (ill. az angol kiadás esetében könyvsorozat) azonos sorszámu német, francia, angol, holland, és spanyol és portugál nyelvü kiadásában.
 • Missziós egyház. Európai Szemmel 1997.2. 32-45.o.
 • Eine Kirche aus der Vielfalt der Christen. Actio catholica 1997.2. 12-21.o.
 • Dr&zgrave;ava i Crkva u Madarskoj - novo ustrojstvo jednog odnosa. (= Állam és egyház Magyarországon - egy kapcsolat újraszabályozása.) In: Grubi&sgrave;ic, Ivan (szerk.): Crkva i dr&zgrave;ava u dru&sgrave;tvima u tranziciji. (= Az egyház és az állam az átmeneti társadalmakban) Split, Knjiznica Dijalog 1997. 165-184.o.
 • A vallás és az egyházak szerepe a gazdasági hátrányok kezelésében. In: Glatz Ferenc (szerk.): Globalizáció és nemzeti érdek. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia 1997. 163-172.o.
 • A mai magyar kereszténység két stílusa. Credo. Evangélikus Mũhely. III.évf.3-4. 54-61.o.
 • A vallás modernizálódó társadalmunkban. Korunk. VIII.évf.10. 25-34.o.
 • Zes stellingen over godsdienst en kerkelijkheid in Hongrije. Streven (Antwerpen) 64.évf.10. 879-887.o.
 • Riconciliazione e futuro della chiesa locale. Ungheria, il caso Bulányi: un bilancio. Il Regno (Bologna) 42.évf. 20. (803.) 15. Novembere 1997. 602-604.o.
 • Hungarian post-World War II. Religious Development and the Present Challenge of New Churches and New Religious Movements. 203-233.o. In: Borowik, Irena - Babinski, Grzegorz (szerk.): New Religious Phenomena in Central and Eastern Europe. Krakkó, Nomos 1997.
 • Katolikusok a magyar társadalomban. In: Horányi, Özséb (szerk.): Az egyház mozgástereirõl a mai Magyarországon. Budapest, Vigilia 1997. 115-148.o.
 • Religija, religijniszty i cerkvi v Ugorscsini ta Centraljno-Szhidnyij Jevropi. Ljugyina i Szvit (Kiev). 1997.8. (443.) 15-21.o.
 • Egyház és "civil társadalom". In: Haskó Katalin - Pais Károlyné (szerk.): Tanulmányok a demokráciáról. Budapest, Munkásakadémia Alapítvány 1998. 161-183.o. utánközlés: Vigilia 1998.5. 331-343.o.
 • Religionsunterricht in Ungarn: Geschichte, Kontroversen, gegenwärtige Situation. Ost-West Informationsdienst 197. 1998. 36-43.o.
 • Évezredes alapokról. - Európáról, Magyarországról és a kereszténységrõl. Pannonhalmi Szemle VI. évf., 1998.1.112-119.o.
 • "Keresztény Magyarország" vagy missziós terület? 219-265.o. In: Bulkainé Ádámosi Margit - Neubauer Irén - Szöllõssy Ágnes (szerk.): Quo vadis Domine? H.n., Magyar Pax Romana Fórum 1998.
 • Kereszténység a modern társadalomban. Iskolakultúra 1998. 6-7. 47-56.o.
 • Einheit und Vielfalt der Kirche im Kommunismus: Aspekte einer systematischen Analyse des Falles Bulányi. Ost-West Informationsdienst 198. 1998. 30-38.o.
 • "Ich bin religiös auf meine Weise" Die religiöse Situation und die Werteorientierungen der Jugend in Ungarn. Aksb-inform (Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke in der Bundesrepublik Deutschland) Sondernummer 1998.1. 34-46.o.
 • Coping with Persecution. Religious Change in Communism and in Post-Communist Reconstruction in Central Europe. International Sociology, June 1998, Vol. 13(2), pp. 229-248.
 • Dienstbereitschaft und/oder herrschaftliche Bedrohlichkeit der Kirche: Dilemmata der katholischen Kirche Ungarns. In: Grycz, Wolfgang (szerk.): Kirche in Osteuropa: herrschen oder dienen? (1. Internationaler Kongress Renovabis, 4-6. September 1997 in Freising) Freising, Renovabis 1998. 177-188.o.
 • Verantwortliches Individuum, Gleichberechtigung und Assoziierung. Voraussetzungen und Früchte der Demokratie. In: Autiero, Antonio (szerk.): Ethik und Demokratie. 28. Internationaler Fachkongress für Moraltheologie und Sozialethik. (Sept. 1997/ Münster) Münster, LIT 1998. 69-83.o.
 • Egy új társadalmi-politikai szereplõ. Vallás és egyház a rendszerváltozás folyamatában. Társadalmi Szemle LIII. évf., 1998. 8-9. 19-34.o.
 • Hungary. In: Wuthnow, Robert (szerk.): The Encyclopedia of Politics and Religion. Washington, D.C., Congressional Quarterly 1998. Vol.I., 354-357.o.
 • Glaubenskrise - erst recht in der postkommunistischen Gesellschaft. In: Faulhaber, Theo - Stillfried, Bernhard (szerk.): Wenn Gott verloren geht. Die Zukunft des Glaubens in der säkularisierten Gesellschaft. Freiburg, Herder 1998. 63-85.o.
 • "Kommunistische Modernisierung" und religiöser Wandel in Ungarn. Religiöse Veränderungen nach dem kommunistischen Gesellschaftsexperiment. In: Pollack, Detlef - Borowik, Irena - Jagodzinski, Wolfgang (szerk.): Religiöser Wandel in den postkommunistischen Ländern Ost- und Mitteleuropas. Würzburg, Ergon 1998. 287-316.o.
 • A vallásosság mérése. In: Máté-Tóth András - Jahn Mária (szerk.): Studia Religiosa. Szeged, Bába és Társa 1998. 18-31.o.
 • A vallás és egyház visszatérése a politikába. In: Kurtán Sándor - Sándor Péter - Vass László (szerk.): Magyarország évtizedkönyve 1988-1998. Budapest, Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány 1998. 582-601.o.
 • Contradictions of secularism and the preservation of the sacred. Four contexts of religious change in communism. In: Laermans, Rudi - Wilson, Bryan - Billiet, Jaak (szerk.): Secularization and Social Integration. Leuven, Leuven University Press 1998. 177-189.o.
 • A vallási tényezõ az Európai Unióban. Európai Szemmel 1998.3. 13-29.o.
 • Tomka Miklós - Révay Edit : Papok, férfi szerzetesek, apácák. In: Kolosi Tamás - Tóth István György - Vukovich György (szerk.): Társadalmi Riport 1998. Budapest, TÁRKI 1998. 216-236.o. angolul: Priests and Religious Orders. In: Kolosi, Tamás - Tóth, István György - Vukovich, György: Social Report 1998. Budapest, TÁRKI 1999. 227-250.o.
 • Vallási változások Európában (és ezen belül Magyarországon). In: Kiss Gabriella (Szerk.): Vallás és multikulturalizmus. Debrecen, KLTE Szociológiai Tanszék 1998. 15-37.o.
 • Tomka Miklós - Zulehner, Paul Michael: Religion in den Reformländern Ost(Mittel)Europas. (Gott nach dem Kommunismus I.) Ostfildern Schwabenverlag, 1999. 244 l.
 • Fundamentalismus, Integralismus, Sekten in der Kirche. Concilium 1999.1. 104-109.o. Megjelent még ugyanezen folyóirat (ill. az angol kiadás esetében könyvsorozat) azonos sorszámu francia, angol, olasz, holland, spanyol és portugál nyelvü kiadásában.
 • Katholische Kirche in Ungarn. Ungarns Katholiken in der pluralistischen Gesellschaft. Stimmen der Zeit 1999.5.329-340.o.
 • Ungarns Katholiken in der pluralistischen Gesellschaft. In: Grycz, Wolfgang - Oeldemann, Johannes (szerk.): Säkularisierung und Pluralismus in Europa: was wird aus der Kirche? 2. Internationaler Kongress Renovabis 1998. Freising, RENOVABIS 1998. 119-137.o.
 • A magyar vallási helyzet öt dimenziója. Magyar Tudomány 1999.5. 549-559.o.
 • Futuro della chiesa: una via europea. Il Regno 1999.14. (15 Luglio, XLIV.841.) 447-451.o.
 • Osteuropäische Gewissenserforschung. In: Röser, Johannes (szerk.) Mehr Himmel wagen. Spurensuche in Gesellschaft, Kultur, Kirche. Freiburg, Herder 1999. 201-203.o.
 • Individualismo, cambio de valores, sociedad de la vivencia. Tendencias convergentes en la sociologia. Concilium 282. Sept. 1999.4. 39-51./591-603.o. Megjelent még ugyanezen folyóirat (ill. az angol kiadás esetében könyvsorozat) azonos sorszámu francia, angol, német, olasz, holland és portugál nyelvü kiadásában.
 • Die strukturellen Brüche in der Tradierung der Religiosität in Ungarn. 246-254.o. In: Friesl, Christian - Polak, Regina (szerk.): Die Suche nach der religiösen Aura. Wien, Zeitpunkt 1999.
 • Tomka, Miklós - Maslauskaite, Ausra - Navickas, Andrius - Tos, Niko - Potocnik, Vinko: Religion und Kirchen in Ost(Mittel)Europa: Ungarn, Litauen, Slowenien. Ostfildern, Schwabenverlag 1999. Ezen belül saját irások: Der Aufbruch und die Religionsforschung in Ost(Mittel)Europa. 11-16.o. Die wichtigsten Erfahrungen in drei Ländern: Ungarn, Litauen und Slowenien. 16-20.o. In: Religion und Kirche in Ungarn nach dem Ende des Kommunismus. 21-133.o.
 • Vallási helyzetkép Magyarországról. Credo 1999. 3-4. 11-16.o.
 • Erdélyi magyar vallásosság - összehasonlító perspektívában. Magyar Szemle VIII.9-10., 1999 október, 32-63.o.
 • Religion, Church State and Civil Society in East-Central Europe. 42-63.o. In: Borowik, Irena (szerk.): Church-State Relations in Central and Eastern Europe. Kraków, Nomos 1999.
 • Religion und Öffentlichkeit in Ost-Mitteleuropa. In: Informationes Theologiae Europae / Internationales ökumenisches Jahrbuch für Theologie. Frankfurt, Peter Lang, 8. évf. 1999. 235-248.o.
 • Die Saat beginnt aufzugehen. Die historische Chance der Kirchen in Ost-Mitteleuropa. 256-264.o. In: Baumgartner, Isidor - Friesl, Christian - Máté-Tóth, András (szerk.): Den Himmel offen halten. Ein Plädoyer für Kirchenentwicklung in Europa. Innsbruck, Tyrolia 2000.
 • Az egyházak - a civil társadalom szereplõi. Európai Szemmel 1999.4. 7-17.o.
 • Religiöser Pluralismus in Gesellschaft und Kirche. 265-290.o. In: Schmidinger, Heinrich (szerk.): Religiosität am Ende der Moderne. Krise oder Aufbruch? Innsbruck, Tyrolia 1999.
 • Vallás, erõszak, terrorizmus. Belügyi Szemle 1999.12.66-74. o.
 • Tomka Miklós - Zulehner, Paul Michael: Religion im gesellschaftlichen Kontext Ost(Mittel)Europas. Ostfildern, Schwabenverlag 2000. 248.l.
 • A magyarországi vallási változások öt meghatározó eleme. In: Katolikus világiak a magyar közéletben / szerk. Huszty Ádám. - Bp. : Corvinus 2000. - 185-207. p.
 • Az egyházak - a civil társadalom szereplõi. In: Acta Humana 2000. No.39-40. - 42-51. p.
 • Bürden und Chancen der Kirche in Ost-Mitteleuropa. In: Renovabis faciem terrae. Kirchliches Leben in Mittel- und Osteuropa an der Jahrtausendwende / szerk. Albert, Gerhard, Oeldemann, Johannes. - Trier : Paulinus, 2000. - 29-38. p
 • Die Medien und die Religion in Ost- und Ost-Mitteleuropa. In: multiMEDIA 2000. - 20. 3+8. p.
 • Die Religion im Leben der Tschechen, Kroaten und Polen. In: Religion und Kirchen in Ost(Mittel)Europa: Tschechien, Kroatien, Polen / (Társszerzõk: Prudky, Libor; Aracic, Pero; Nikodem, Krunoslav; Sanjek, Franjo és Zdaniewicz, Witold). - Ostfildern : Schwabenverlag, 2000.- 345-382. p.
 • Die religiöse Lage in den Ländern Ost-Mitteleuropas. In: Neue Religiosität - fasziniert und verwirt / szerk. Renöckl, Helmut, Blanckenstein, Miklós. - Bp.; Würzburg : Corvinus; Echter, 2000. - 29-40. p.
 • Egyházak egymás közt a rendszerváltás utáni társadalomban. In: … és akik mást hisznek? Hívek és egyházak egymásról / szerk. Szabó L., Tomka M., Horváth Pál. - Bp. : Balassi, 2000. - 32-52. p.
 • Felekezeti különbségek a közvéleményben. In: Protestáns Szemle, 2000. 1. - 1-16. p.
 • Felekezeti különbségek a közvéleményben. In: … és akik mást hisznek? Hívek és egyházak egymásról / szerk. Szabó L., Tomka M., Horváth P. - Bp. : Balassi, 2000. 14-25. p.
 • Gondolatok a gyermekimáról. In: Gyerekek a Miatyánkról / Dizseri Eszter. - Bp. : Harmat-Kálvin, 2000. - 185-197. p.
 • Gondolatok a gyermekimáról. In: Távlatok 2000.2. - 230-239. p.
 • Introducción. La Religión en Europa del este durante y después del comunismo / (Társszerzõ: Zulehner, Paul M.). In: Concilium 286. Junio 2000.3. - 7-13.p.
  Megjelent még ugyanezen folyóirat (ill. az angol kiadás esetében könyvsorozat) azonos sorszámu francia, angol, német, olasz, holland és portugál nyelvû kiadásában.
 • Jelentés a vallásosságról - Erdély az Úr 2000. esztendejében In: Vallásosság és nemzettudat. Vizsgálódások Erdélyben / Gereben Ferenc, Tomka Miklós. - Bp. : JTMR Kerkai Jenõ Egyházszociológiai Intézet, 2000. - 9-52. p.
 • La marginación de los cristianos en la Europa oriental y central. In: Concilium 286. Junio 2000.3. - 75-89.p.
  Megjelent még ugyanezen folyóirat (ill. az angol kiadás esetében könyvsorozat) azonos sorszámu francia, angol, német, olasz, holland és portugál nyelvû kiadásában.
 • Marginalizace a opozicie jako motivy izolacionismu a konservativismu východoevropského katolicismu. In: Náboženství v dobe spoleèenských zmen / szerk. Hanuš Jiri. - Brno : Masarykova Univerzita Mezinarodni Politologický Ústav, 1999. - 91-109. p.
 • Naboženská situace v zemíc1h vychodmi a støedni Evropy. In: Nová Religiozita fascínuje a zneklidòuje / szerk. Renöckl, Helmut, Blankenstein, Miklós. - Kostelni Vydri : Karmelitanské Nakladatelstvi, 2000. - 22-32. p.
 • Religion im gesellschaftlichen Kontext Ost(Mittel)Europas / (Társszerzõ: Zulehner, Paul M.) Ostfildern : Schwabenverlag, 2000. - 248 p.
 • Religion und Kirche in Ost-Mitteleuropa nach der Wende. In: Säkularisierung in Osteuropa - Ursachen und Folgen. - Berlin : Gesellschaft zur Förderung vergleichender Staat-Kirche-Forschung e.V., 2000. - (Schriftenreihe des Instituts für Vergleichende Staat-Kirche-Forschung 10.). - 35-58.o.
 • Tendenzen des religiösen Wandels in Ost-Mitteleuropa. In: Megatrend Religion? Neue Religiosität in Europa / szerk. Friesl, Christian, Polak, Regina. - Wien : Zeitpunkt, 2000. - 667-679.o. (CD-kiadás)
 • Teológia és szociológia. In: Mérlegen a lelkész / szerk. Szabó Lajos. - Bp. : Teológiai Irodalmi Egyesület, 2000. - 97-107. p.
 • Vallás és egyház a mai Magyarországon - tények és tendenciák. In: Az 1997. évi Tanuló Társadalom Konferencia naplója / szerk. Szirtes Gábor. - Pécs : Pécs megyei Jogú Város Önkormányzata, 2000. - 104-136., valamint 396-401. p.
 • Vallás és ifjúság 1978-1993 között. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság / szerk. Gábor Kálmán. - Szeged : Belvedere Meridionale, 2000. - 222-223. p.
 • Vallásfilozófiák az ezredfordulón. In: Filozófia az ezredfordulón / szerk. Nyíri Kristóf. - Bp : Áron Kiadó, 2000. - 347-360. p.
 • Vallásfilozófiák az ezredfordulón. In: Világosság 2000. 8-9. - 140-148. p.
 • Vallási helyzet a kelet- és közép-európai országokban. In: Az új vallásosság - elkápráztat és megzavar / szerk. Renöckl Helmut - Blanckenstein Miklós. - Bp.; Würzburg: Corvinus; Echter, 2000. - 29-40. p.
 • Wertewandel in Ost und West / társszerzõ: Hell, Cornelius. In: actio catholica Zeitschrift für Akademiker, 2000.3. - 41-45. p.
 • Religion and Social Change in Eastern Central Europe / szerk. I. Borowik és Tomka M. - Krakow : Nomos, 2001,
 • Világok arca. Tomka Miklós a civilizációkról, a kezelhetõ ellentétekrõl és az igazi összecsapásról. In Magyar Nemzet 2001 október 13, 28. p.
 • Miklos Tomka, Predstojnik institua za sociologiju u Budimpesti, o religiji u tranzicijskim zemljama "Mladi se vracaju Crkvi koja ih cesto ne razumije". In Vjesnik 2001 dec 21, 3. p.
 • Religion und Kirchen in Ost(Mittel)Europa: Tschechien, Kroatien, Polen / Eds. Tomka M., Prudky L., Aracic P., Nikodem K., Sajnek F., Zdanewicz W. - Ostfieldern : Schwabenverlag, 2001,
 • Dio dopo il comunismo. La chinesa e la societá nell'Europa dell'Est (társszerzõ: Zuhlener P.). In Il Regnoattualitá, 2001/2 - Supplemento. - 36-43. p.
 • A gyermekeknek élmény kell! Beszélgetés Dr. Tomka Miklós vallásszociológussal. In Ötlet-Tár 2001/1(2). - 3-4. p.
 • A katolikus egyház társadalmi tanítása 1-3 In Keresztény Szó XII (1, 2, 3), (2001)
 • A vallásosság Magyarországon - tegnapelõtt, tegnap, ma holnap (Tények és tépelõdések). In Újat és régit. Dr. Szennay András pannonhalmi fõapát úr 80. születésnapjára. - Pannonhalma : Bencés K., 2001. - 611-625. p.
 • Az európai értékrend és identitás változási tendenciái. In Távlatok 54(4), (2001). - 541-553. p.
 • Catholic Churc. In Hungary / Ed. Molnár É. - Budapest : MTI, 2001. - 281-285. p.
 • Churc and State. In Hungary / Ed. Molnár É. - Budapest : MTI, 2001. - 278-281. p.
 • Die Religion im Leben der Tschechen, Kroaten und Polen. In Religion und Kirchen in Ost(Mittel)Europa: Tschechien, Kroatien, Polen / Eds Prudky L., Aracic P., Nikodem K., Sanjek F., Tomka M., Zdanewicz. - Ostfildern : Schwabenverlag, 2001. - 345-382. p.
 • Elvek és felelõsség. In Népszabadság 2001 szeptember 10, 17. p.
 • Kirche, Öffentlichkeit und Medien. In Kirche im Aufbruch / Eds Máté-Tóth A., Miklusack P. - Ostfildern : Schwabenverlag, 2001. - 261-274. p.
 • Mea culpy. In Magyarország holnap / szerk. Gyurica P. - Budapest : Magyar Könyvklub, 2001. - 121-127. p.
 • Persistence and Change of Religiosity and of God in Eastern Center Europe. In Imagining God / Ed. Ziebertz H.-G. - Münster : LIT, 2001. - 81-107. p.
 • Religiosity in Transylvania. In Hangarian Minorites and Central Europe / Ed. Gereben F. - Piliscsaba : Pázmány Péter Catholic University, 2001. - 149-166. p.
 • Religious Change in East-Central Europe. In Religion and Social Change in Eastern Central Europe / Eds Tomka M., Borowik I. - Krakow : Nomos, 2001,
 • Religiöser Wandel - in Verfolgung und Abwehr. In Unser gemeinsames Erbe. 1100 Jahre deutsch-ungarische Beziehungen / Ed. Hambuch W. - Budapest : St. Gerhards-Werk, 2001. - 265-286. p.
 • Vallási változások Kelet-Közép Európában, különös tekintettel Magyarországra. In Confessio, 2001/2. - 24-52. p.
 • Wertepräferenzen in "Ost" und "West". In Die europäische Seel. Leben und Glauben in Europa / Ed. Denz H. - Wien : Czernin, 2001. - 179-203. p.

Created: 28 November 1999 by Pluhár Emese