0 36 
 

 

tudományos tanácsadó

Email: gango.gabor at abtk.hu

Önéletrajz

Publikációs lista

Kutatócsoport

 

Magyar filozófia

Telefonszámok
 
Szobaszám

 

+36 1 224 6700/4188
 
B.7.21.
Kutatási terület

 

17-21. századi filozófiatörténet, magyar filozófiatörténet, magyar és közép-európai politikai eszmetörténet, modern természetjog

Kutatási projekt

 

Eötvös József levelezésének kiadása 2. NKFIH/OTKA K 131 564

A sensus communis hagyománya a magyar gondolkodásban. NKFIH/OTKA K 135 638

A magyar filozófia története a korai újkorban (1570-1710). NKFIH/OTKA K 137 963

Natural Law 1625-1850. An International Research Project (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg / Universität Erfurt)

Oktatási tevékenység

 

Max-Weber-Kolleg für kultur- und sozialwissenschaftliche Studien der Universität Erfurt

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja

 

(2023). Gángó, G. (sorozatszerk.), Eötvös József: Levelek I. 1820-as évek – 1848. február 28. Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Völgyesi Orsolya. Budapest, ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 507.

(2023). Gángó, G. (ed.), Early Modern Natural Law in East-Central Europe. Early Modern Natural Law: Studies and Sources. General editors: Frank Grunert, Knud Haakonssen, Louis Pahlow, vol. 5, Leiden, Brill, xix + 403 pp.

(2023). Gángó, G., "Johann Christian von Boineburg, Samuel Pufendorf, and the foundation myth of modern natural law," History of European Ideas 49, 3, 523–542.

(2023). Gángó, G., "Minister Eötvös’s Alliance with Neolog Jewry in Hungary and His Defeat at 1868/69 Jewish Congress," Journal of Modern Jewish Studies, doi: 10.1080/14725886.2023.2240730

(2023). Gángó, G., "Triumphant utopia – shabby bourgeois world – totalitarianism: Transmuting visions of real existing socialism in Eastern interpretations of Walter Benjamin’s Marxism." In: Bettina Hollstein, Hartmut Rosa, Jörg Rüpke (eds.), „Weltbeziehung.” The Study of Our Relationship to the World, Frankfurt/Main, Campus Verlag, 189–213.