MB 
 

 

tudományos főmunkatárs

Email: mester.bela at abtk.hu

Önéletrajz

Publikációs lista

Kutatócsoport

 

Magyar filozófia

Telefonszámok
 
Szobaszám

 

+ 36 1 224 6700/4191
 
B.7.24.
Kutatási terület

 

politikai filozófia a kora újkorban, a „hosszú 19. század” magyar filozófiatörténete

Kutatási projekt

 

2020–2024  A „sensus communis” hagyománya a magyar gondolkodásban: A filozófia és a nyilvánosság tere; nyilvános filozófia, nemzeti filozófia, nemzetkarakterológia. NKFIH/OTKA K 135 638

2020–2023  Nyugatosítók és népiek. Egymást kizáró identitásképző elbeszélések a 19–20. századi lengyel és magyar eszmetörténetben, lengyel–magyar bilaterális kutatási projekt

2020–2022  Az eszmék áramlása és a nemzeti filozófiai hagyományok kialakulása: határokon átnyúló dialógusok / Миграция идей и формирование национальных философских традиций: диалоги поверх границ (Russian Fund of Basic Researches, No. 20-511-23002)

2018–2020  Mohács 1526–2026 – Rekonstrukció és emlékezet, MTA BTK – Pécsi Tudományegyetem

2017–2019  Lengyel-magyar bilaterális akadémiai program Az értelmiség szerepe a kollektív identitások megteremtésében Lengyelországban és Magyarországon a 19. és 20. században címmel

2016–2018  Litván-magyar bilaterális akadémiai program A kreatív város eszméje Közép-Európában: eszmetörténeti víziók és empirikus mutatók címmel

2014–2016  Lengyel-magyar bilaterális akadémiai program A nemesi örökség szerepe a közép-európai állampolgárság kiformálódásában címmel

2013–2018  Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. zázadi Magyarországon, OTKA

2012–2017  A magyar filozófiatörténet narratívái (1792–1947), OTKA

Oktatási tevékenység

 

--

Az elmúlt öt év öt legjelentősebb publikációja

 

Béla Mester – Rafał Smoczyński (eds.), Lords and Boors – Westernisers and ‘Narodniks’: Chapters from Polish and Hungarian Intellectual History, Budapest: Gondolat Publishers – Research Centre for the Humanities, Institute of Philosophy, 2020.

“Béla Hamvas’s Concept of Authentic Tradition in European Context”, Filozofia (Bratislava) 75 (2020), 1, 28–39.

“Authorial Self and Modernity as Reflected in Diaries and Memoirs. Three 19th-Century Hungarian Case Studies”, Acta Universitatis Sapientiae Social Analysis 9 (2019), 1, 85–97.

“Ruralization of the (Urbane) Concept of Sensus Communis in a 19th-century Hungarian Philosophical Controversy”, Acta Universitatis Sapientiae European And Regional Studies 2018, 14, 23–40.

“The Role of Aesthetics in the Works of a Professor at a Calvinist College: A Case Study on József Rozgonyi (1756–1823)”, in: Balogh, Piroska; Fórizs, Gergely (eds.), Anthropologische Ästhetik in Mitteleuropa 1750–1850 – Anthropological Aesthetics in Central Europe 1750–1850, Hannover: Wehrhahn Verlag, 2018, 197–210.