A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézetének Ismeretelmélet Osztálya szeretettel meghív minden érdeklődőt a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében

Miért nem hallgatunk a tudományra? Klímaválság és tétlenkedés

címmel megrendezésre kerülő konferenciára.

Időpont: 2021. november 12. (péntek), 10-19 óra

Helyszín: BTK Filozófiai Intézet, Budapest, 1097. Tóth Kálmán utca 4., 5. emelet, B. 5.33. terem. A konferencia kizárólag személyes jelenléttel kerül megrendezésre.

A tudományban széleskörű konszenzus övezi azt a tézist, hogy az emberi tevékenység súlyos környezeti problémákat okozott és jelentős mértékben hozzájárult a klímaváltozáshoz. E konszenzus talaján állva a különböző tudományágak számos javaslattal álltak elő arra nézve, hogyan mérsékeljük a klímaváltozás ütemét és az abból eredő károkat. Annak ellenére, hogy mind a hatások mérséklése, mind a hatásokhoz való alkalmazkodás kétségkívül nagy feladatot ró az emberiségre, úgy tűnik, a politikai akarat kevés ezek érdemi, nagyléptékű megvalósításához. A klímaváltozás összetett természeti, gazdasági és társadalmi folyamat, ezért a konferencia kifejezett célja, hogy elősegítse a hazai tudományban az interdiszciplináris párbeszéd és együttműködés kialakulását az egymástól távolabb eső tudományterületek között.

Konferenciánkon az alábbi négy kérdés tárgyalására fókuszálunk: (1) mik is pontosan a tudomány megoldási javaslatai a klímaválságra, (2) miben kell a tudománynak változnia, hogy jobb válaszokat tudjon adni a klímaváltozásra, (3) mi az oka az egyéni és a politikai tétlenségnek és (4) mit tehetünk azért, hogy a helyzet megváltozzon?

A konferencia programja:

10.00 – 10.50 ÜRGE-VORSATZ DIANA: Hallgatunk-e a tudományra? Vitaindító kérdések és gondolatok az éghajlatváltozás és a pandémia kapcsán

10.50 – 11.40 MÁLOVICS GYÖRGY: Miért hallgatna ránk bárki is?

Kávészünet

12.00 – 12.50 SZÉKELY LÁSZLÓ: A növekedés határai – fél évszázada és ma

12.50 – 13.40 KEREKES SÁNDOR: Kegyes és bűnös csalások a klímagazdaságtan területén

Ebédszünet

14.40 – 15.30 ISZTIN PÉTER: A nem annyira szomorú tudomány: a (mainstream) közgazdaságtan hozzájárulása a klímadiskurzushoz és klímapolitikához

15.30 – 16.20 GÉBERT JUDIT: Zöld gazdasági növekedés? – Zöldség!

Kávészünet

16.40 – 17.30 BERNÁTH LÁSZLÓ: Mit kezdjünk a klímaszkepticizmussal?

17.30 – 18.20 TAMÁS GÁSPÁR MIKLÓS: Az antiökológiai ellenállás filozófiája és pszichológiája (hipotézis)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!