Fazekas 200x280 
 

 

tudományos munkatárs

Email: fazekas.peter at btk.mta.hu

Önéletrajz
Publikációs lista

Kutatócsoport

 

Tudománytörténet és tudományfilozófia

 

Telefonszámok
 
Szobaszám
 

 

+36 1 224 6700/166

26
Kutatási terület

 

tudományfilozófia, elmefilozófia, a kognitív tudomány filozófiája
 
Kutatási projekt

 

Tudatosság:

Érdeklődésem középpontjában a tudatos élmények és a fizikai állapotok viszonya áll. Egy olyan megközelítésen dolgozom, amely képes számot adni a tudományos magyarázataink és a szubjektív tudatos élményeink fenomenális karaktere között húzódó szakadékról úgy, hogy közben kompatibilis marad a tudatosság kutatásának legújabb empirikusan motivált elméleteivel.

 

Redukció:

A redukció ontológiai és episztemológiai aspektusait vizsgálom. Rámutatva a reduktív magyarázatok jelenleg elfogadott modelljeinek gyengeségeire, egy olyan új megközelítésen dolgozom, amely összhangban áll mind a fizikai-, mind pedig az élettudományok gyakorlatával.

 

Emergencia:

Egyaránt érdeklődöm az ún. erős emergencia jelenségének metafizikai, és az ún. gyenge emergencia jelenségének tudományfilozófiai problémája iránt. Egyrészt arra teszek kísérletet, hogy megmutassam, az erős emergenciának adható koherens, önellentmondás-mentes jellemzése. Másrészt a különböző tudományterületeken felmerülő emergenciafogalmak rendszerezésén, és kortárs tudományfilozófiai diskurzuson alapuló elemzésén dolgozom.

Oktatási tevékenység

 

bevezetés a filozófiába, elmefilozófia, tudományfilozófia, redukció és emergencia

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja

 

Arkangyalok és démonok: A visszavezethetetlenség, mint nem-episztemikus kritérium

. In: Kertész Gergely, Paksi Dániel, Zemplén Gábor (szerk.): 

Emergens evolúció, Budapest: L'Harmattan, 2012, pp. 43-54.
 
Causation at Different Levels — Tracking the Commitments of Mechanistic Explanations. [with Gergely Kertész] Biology and Philosophy, 26, 365-383, 2011.