Kovács Gábor 3 
 

 

tudományos főmunkatárs

Email: kovacs.gabor at abtk.hu

Önéletrajz

Publikációs lista

Kutatócsoport

 

Magyar filozófia

Telefonszámok
 
Szobaszám

 

+36 1 224 6700/4191
 
B.7.24.
Kutatási terület

 

politikai filozófia, magyar és nemzetközi politikai eszmetörténet, zöld eszmetörténet, modern kultúrkritika 

Kutatási projekt

 

A „sensus communis” hagyománya a magyar gondolkodásban: A filozófia és a nyilvánosság tere; nyilvános filozófia, nemzeti filozófia, nemzetkarakterológia. NKFIH/OTKA K 135 638.

Nyugatosítók és népiek. Egymást kizáró identitásképző elbeszélések a 19–20. századi lengyel és magyar eszmetörténetben, lengyel-magyar bilaterális kutatási projekt

Az eszmék áramlása és a nemzeti filozófiai hagyományok kialakulása: határokon átnyúló dialógusok/Миграция идей и формирование национальных философских традиций: диалоги поверх границ, orosz-magyar bilaterális projekt

Fenntartható városi fejlődés – filozófiai, szociológiai és történeti elemzések, litván-magyar bilaterális kutatási projekt

Oktatási tevékenység

 

ELTE Társadalomtudományi Kar Humánökológiai Szakirány

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja

 

(2023). Kovács, G., "How to Become Gods by Our Own Strength? - Technology, HumanCondition and the Idea of God in Technological Transhumanism." In: Petkovšek, Robert; Žalec, Bojan (eds.) Hope and Trust in Times of Global Despair and Mistrust, Münster: LIT Verlag Münster, pp. 135–142.

(2023). Kovács, G., "Self-Construction in the World Web and the Borders of Freedom in Pandemic Times." In: Methi, Jan Selmer; Nikiforova, Basia (eds.) Borderology: Spatial Perspective, Theoretical and Practical, Cham: Springer International Publishing, pp. 191–197.

(2023). Kovács, G., "The cultural criticism of Lewis Mumford and the creative city planning as an answer to the ecological crisis of modern civilisation," Creativity Studies 16:1, pp. 145–157.

(2022). Kovács, G., The resilience and fragility of technological civilization – Dilemmas in troubled times," in: Robert, Petkovšek; Bojan, Žalec (eds.) Ethics of Resilience: Vulnerability and Survival in Times of Pandemics and Global Uncertainty. Münster: LIT Verlag, pp. 61–68.

(2021). Kovács, G., A kiborg és az emberi állapot. Budapest: Liget Műhely Alapítvány, 295 p.