Benedek, András

benjoe 
 

 

senior research fellow

 

Email: benedek.andras at btk.mta.hu

 

CV


List of publications

Research group

 

Epistemology; History of Modern Philosophy

Phone number

Room number
 

 

 

 

+36 1 224 6700/186

 

030

Research area

 

Epistemology

Changing conceptions of Knowledge, Learning Theory, Dynamic Epistemic Logic, Models of Probability and Inductive Logic

History of Modern Philosophy and Science

Mathematical logic, Foundations of mathematival physics  
Models of Problem Solving, Heuristics

K+F
Computer Supported Learning, Augmantation, Knowledge Transfer, Learning Networks, Visualization, HCI

Research project

 

2012-2016  Narratives of the History of Hungarian Philosophy (1792-1947) (OTKA 104643)

2013-2016 Beyond Representationalism (OTKA 109098)

2013-2014 LinkedUp Challenge (Linking Web Data for Education FP7 Support Action Project)

2012-2013 (Mobilkommunikáció és Multimédia-alapú TudásTranszfer, K+F, Új Széchényi Terv (EDOP 1.2.1, MMATT.hu. Kutatásvezető)

2003-2006 FILTER project of the European Comission (Contractor and co-ordinator: The Economic and Social Institute of the Free University Amsterdam, Country report)

2003-2004 Reception and Creativity - Open Hungarian Culture / Recepció és Kreativitás, Nyitott Magyar Kultúra Projekt (MTA Filozófiai Kutatóintézet/ Institute of Philosophy, HAS)

2001-2003 E-módszerTAN (T013 PR IV., Eduweb Távoktatási Rt. / E-methods Eduweb Plc.)

2001-2002 Az eEurope Plus Akció Terv megvalósításából adódó feladatok (APERTUS Alapítvány / Koncepció a hazai távoktatás fejlesztésére. (Tudományos tanácsadó.)  /
Tasks of the eEurope Plus Action Plan  (APERTUS Public Foundation, Science Advisor)    

2000-2001 Döntéstámogató, informatikai adatbázis és szakértői rendszerfejlesztés a felsőfokú jogi továbbképzésben. (A PPKE JÁK, Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Intézet és BME Irányítástechnika és Informatika Tanszékével Széchényi Terv keretében elnyert kutatási pályázat. Kutatásvezető.) / Legal Databases and Decision Support Systems in Post Graduate Legal Education (Pázmány Péter Catholic University, Deak Ferenc School of Postgr. Studies)

1999-2000 PPKE JÁK Távoktatási Programfejlesztés (a KHVM célirányzati kezelésű költségvetési finanszírozású informatikai pályázatának keretében a BME részvételével. Programfejlesztési Műhely Vezető.) / Program Development for Distance Education of the Pázmány Péter Catholic University Faculty of Law and Political Sciences

 

Teaching

 

2013-2016 King Sigismund University , Business Informatics, Business Intelligence   (Head of Specialization) Subjects: Artificial Intelligence and Knowledge Representation, Decision Support and Expert Systems, Knowledge-based Technologies, Research Seminar

 

Selected publications from the last five years

 

Benedek, András G

NETWORKED KNOWLEDGE ARCHITECTURES: Tools versus Standards of Learning Design, In: Veronika Stoffová, Zsakó László, Szlávi Péter (szerk.) New methods and technologies in education and practice: XXIX. DIDMATTECH 2016. (284 p.) pp. 257-264.

András G BENEDEK

MINDTHEGAPP™ BETWEEN STANDARDS AND PRACTICE OF MOBILE LEARNING EXPERIENCE DESIGN. INTERNATIONAL JOURNAL ON ADVANCES IN EDUCATION RESEARCH 2:(1) pp. 14-36. (2015). International Conference on Education, Social and Technological Sciences. Valencia, Spanyolország: 2014.03.13 -2014.03.15.

András G BENEDEK

Augmenting Conceptualization by Visual Knowledge Organization, In: András Benedek, Kristóf Nyíri (szerk.) Beyond Words: Pictures, Parables, Paradoxes. (260 p.)  
Frankfurt: Peter Lang Verlag, 2015. pp. 117-130.

András G Benedek, Christopher P Goodman, Gyuri Lajos

VISUAL SEMANTIC CONCEPTUALIZATION “Conceptipedia” a Collaboration Platform for “Wikinizers”, In: Fernando J Garrigos-Simon, Carlos Rueda-Armengot, Ignacio Gil-Pechuan, Sofia Estelles-Miguel (szerk.) Strategies for Teaching in the XXI Century. 250 p. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015. pp. 13-27.
(ISBN:1-4438-7723-9)

Benedek András, Gyuri Lajos

Conceptualization and Visual Knowledge Organization: A Survey of Ontology Based Solutions, In: L Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (szerk.) INTED2014 Proceedings: 8th International Technology, Education and Development Conference. Konferencia helye, ideje: Valencia, Spanyolország, 2014.03.10-2014.03.12. Valencia: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2014. pp. 4609-4619. (ISBN:978-84-616-8412-0)

 

 

 

MTA központi weboldala box

MTA kutatói pályázatai