Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézetének tudományos kutatói besorolású közalkalmazotti munkatársaira vonatkozó besorolási és folyamatos tudományos minősítési kritériumokat a mindenkori jogszabályi előírások, így pl. a 84/2011. (V. 6..) kormányrendelet 10. § (további jogszabályok), a Kutatóközpont saját Minősítési Szabályzata, valamint az intézet mérlegelésére bízott esetekben az intézet által 2017-ben elfogadott minősítési kritérium írja elő.