A Klasszikus és Kora Modern Filozófiatörténet Kutatócsoport fő kutatási területei az antik és a kora újkori filozófiára, valamint a német idealizmusra és recepciójára irányulnak. Kiemelt tematikus kutatásaink egyrészt az antik atomizmust, az arisztotelészi hagyományt, a hellenisztikus filozófiát és a kései antikvitást érintik; másrészt a reflexivitás történetét és a kora újkori szelf-elméletek ezzel összefüggő átalakulását, valamint az antropológiai különbség problémáját, illetve a biológiai élet és az öntudat közötti kapcsolatot vizsgálják. A csoport koherenciáját az episztemológia, lélekfilozófia, nyelvfilozófia, etika és a metafizika, valamint az irodalmi formák filozófiai szerepére vonatkozó, az egymástól távol álló filozófiatörténeti kérdések összehasonlítása és a történeti kapcsolatot jelentő középkorra és reneszánszra is irányuló közös kérdésfeltevéseink garantálják.

Hangai Attila

Email: hangai.attila at abtk.hu

Telefon: +36 1 224 6700/4181

Kovács Dániel

Email: kovacs.daniel at abtk.hu

Telefon: + 36 1 224 6700/4181

Németh Attila (csoportvezető)

Email: nemeth.attila at abtk.hu

Telefon: +36 1 224 6700/4135

Schmal Dániel

Email: schmal.daniel at abtk.hu

Telefon: +36 1 224 6700/4188