A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézete meghív minden érdeklődőt a Modalitások című konferenciájára, mely az Ismeretelmélet Osztály és az Értékek és Tudomány Kutatócsoport közös szervezésében kerül megrendezésre. A részletes program lentebb olvasható.

Időpont: kezdés: 2023. október 27. 9:30 óra

Helyszín: BTK Filozófiai Intézet, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., 7. emelet, Trapéz terem (B.7.16)

A konferencia programja:
09.30. - 10.20. Huoranszki Ferenc: A lehetőség aktualitása - avagy miért nem magyarázhatják a lehetséges világok a lehetőségeket
10.20. - 11.10. Kodaj Dániel: A kontrafaktuálisok összefüggése a modális logikával, ontológiával és episztemológiával
11.10. - 11.30. Szünet
11.30. - 12.20. Szabó Gábor: A kvantumelmélet modális interpretációja
12.20. - 13.10. Kocsis László: Lehetséges világok és alien tulajdonságok
13.10. - 14.30. Ebéd
14.30. - 15.20. Katona Ágnes: Platóni tulajdonságok
15.20. - 16.10. Gyenis Balázs: Empirikus lehetőség és fizikai lehetőség
16.10. - 16. 30. Szünet
16.30. - 17.20. Léhárt Linda: Időutazás és a lehetséges világok természete
17.20. - 18.10. Bárány Tibor: Lehetséges világok és fiktív világok