szabadosb 
 
 

tudományos munkatárs

Email: szabados.bettina at abtk.hu

Önéletrajz

Publikációs lista

Kutatócsoport
 

Magyar Filozófia Kutatócsoport

Telefonszámok
 
Szobaszám
 
+36 1 224 6700/4186
 
B.7.18.
Kutatási terület
 

A 19.-20. század fordulójának filozófia- és eszmetörténete, azon belül Lukács György filozófiája, valamint 19-20. századi magyar és német filozófiatörténeti kutatások és szövegkiadások.

Kutatási projekt
 

 

Oktatási tevékenység
 

2020/2021 őszi szemeszter „A teóriától a praxisig – A fiatal Lukács György és a századelő szellemi élete” c. szeminárium, ELTE BTK Filozófia Intézet

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja

 

Szabados, Bettina. 2022. Lukács kultúrafogalmáról – még egyszer. In: Mészáros, András; Mester, Béla (szerk.) A magyar filozófia történetírása: Módszertan és kutatói gyakorlat. Budapest, Magyarország, Somorja, Szlovákia : MTA, Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács, Gondolat Kiadó, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Filozófiai Intézet, pp. 310-325.

Szabados, Bettina. 2021. Révész Géza és Lukács György németországi karrierterveinek körülményei levelezésük és a korabeli dokumentumok tükrében. In: Kellék: 65 pp. 203–227.

Szabados, Bettina – Sautkin, Aleksandr. 2021. Intellectual Evolution of Georg Lukács in the Context of Developing Lenin’s Idea of Revolution. In: Filosofija. Sociologija. 2021. T. 32. Nr. 1

Szabados, Bettina. 2020. Georg Lukács in Heidelberg: A Crossroad Between the Academic and Political Career. In: FILOZOFIA - BRATISLAVA, vol. 75, no.1, pp. 51-64.

Szabados, Bettina. 2020. The Philosopher as a(n Anti-)Hero: The Literary Representations of Georg Lukács. In: Mester, Béla; Smoczyński, Rafał (szerk.) Lords and Boors – Westernisers and ‘Narodniks’: Chapters from Polish and Hungarian Intellectual History. Budapest, Magyarország: Gondolat Publishers, Research Centre for the Humanities, Institute of Philosophy, pp. 184-203.