CzM 
 
 

Email: czifra.mariann at btk.mta.hu

Önéletrajz

 

Publikációs lista

Kutatócsoport
 

Eötvös kritikai kiadás

Telefonszámok
 
Szobaszám
 
   
Kutatási terület
 

A magyar felvilágosodás irodalma; Kazinczy Ferenc munkássága, különös tekintettel a levelezésre és az irodalomtörténeti, nyelvújítási munkásságra; kéziratos hagyatékok hagyományozódása, textológia elméletek, magyar nyelvújítás, digital humanities.

Kutatási projekt
 

Eötvös kritikai kiadás

Oktatási tevékenység
 

--

Az elmúlt öt év öt legfontosabb publikációja
 

Kazinczy Ferenc levelezése a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Kézirattárában – Katalógus, Argumentum, Budapest, 2014, 327.

Kazinczy Ferenc és az ortológusok – Árnyak és alakok az 1810-es évek nyelvújítási mozgalmában, Ráció, Bp., 2013 (Ligatura).

Ortológus és Neológus – Egy aszimmetrikus ellenfogalom lebontása, Irodalomtörténet, 2012/4, 468–488.

Szövegek hálójában – A Kazinczy-levelezés kánonképző szerepe a nyelvújítás narratívájában, Széphalom – a Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve, 2012 (22), 51–74.

Textológiai, filológia, értelmezés – Klasszikus magyar irodalom, szerk. Czifra Mariann – Szilágyi Márton, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2014, 410 l.