A mechanikus természetfelfogás nem feltétlenül vezet politikai radikalizmushoz, hanem a konzervatív, vagy akár a tekintélyelvű politikai gondolkodással is összeegyeztethető.
- Ez alkalommal Szántó Veronika tanulmányát tárgyaljuk, amely a tudásszociológiai problémát Margaret Cavendish munkásságán keresztül elemzi.

Bevezető előadást tart: Szántó Veronika, filozófiatörténész (ELTE-BTK, Nyugat Csehországi Egyetem)
Vitaindítót tart: Schmal Dániel filozófiatörténész (PPKE-BTK).

A tárgyalandó szöveget kérésre elküldjük (tarsadalomfilozofiaivitakor at gmail.com)

A program az MTA társadalomfilozófiai vitakörének eseménye.


Az esemény időpontja: 2014. január 5. 16.00 óra.