LENDÜLET
MTA Lendület Értékek és Tudomány Kutatócsoport. Azonosító: LP 2021-13/2021. Kutatócsoport-vezető: Tuboly Ádám
MTA BTK Lendület Morál és Tudomány Kutatócsoport. Kutatócsoport-vezető: Demeter Tamás
NKFIH
A valószínűség, a kauzalitás és a kontextualitás alapjainak újragondolása: alkalmazások a fizikában és azon túl. NKFIH/OTKA azonosító szám: K 134 275. Vezető kutató: Szabó Gábor
Hume az igaz vallásról. NKFIH/OTKA azonosító szám: K 135 152. Vezető kutató: Hartl Péter
A „sensus communis” hagyománya a magyar gondolkodásban: A filozófia és a nyilvánosság tere; nyilvános filozófia, nemzeti filozófia, nemzetkarakterológia. NKFIH/OTKA azonosító szám: K 135 638. Vezető kutató: Mester Béla
A fenomenológiai tényektől a filozófiai elméletekig. NKFIH/OTKA azonosító szám: K 132 911. Vezető kutató: Kondor Zsuzsanna
Római filozófia és az irodalmi én. NKFIH/OTKA azonosító szám: K 128 651. Vezető kutató: Németh Attila
Eötvös József levelezésének kiadása II. NKFIH/OTKA azonosító szám: K 131 564 (BTK TTI, témavezető: Cieger András). Intézeti szenior kutató: Gángó Gábor
A morális felelősség metafizikai forrása. NKFI/OTKA Kiválósági Posztdoktori Program, azonosító szám: PD 131 998. Kutató: Bernáth László
Intencionalitás és mentális reprezentáció az újplatonizmusban. NKFIH/OTKA azonosító szám: PD 21 138 275. Kutató: Hangai Attila
BILATERÁLIS NEMZETKÖZI PROJEKTEK

Projekt a Rafał Smoczyński – Béla Mester (szerk.): Lords and Boors, Westernisers and ’Narodniks’. Chapters from Polish and Hungarian Intellectual History című kötet kiadására a Wacław Felczak Alapítvány Örökéletű Tölgy programjának keretében. Témavezető: Mester Béla Waclaw Felczak Alapítvány logó javA kötet borítólapja itt érhető el.

Nyugatosítók és népiek. Egymást kizáró identitásképző elbeszélések a 19-20. századi lengyel és magyar eszmetörténetben (2020-2022). Vezető kutató a magyar oldalon: Mester Béla
Az eszmék áramlása és a nemzeti filozófiai hagyományok kialakulása: határokon átnyúló dialógusok / Миграция идей и формирование национальных философских традиций: диалоги поверх границ 2020–2022 (No. 20-511-23002). A Kutatási terv magyar nyelvű összefoglalása elérhető itt. Vezető kutató a magyar oldalon: Mester Béla
Fenntartható városi fejlődés - filozófiai, szociológiai és történeti elemzések. A Kutatási terv angol nyelvű összefoglalója itt érhető el. Vezető kutató: Jász Borbála
INTERDISZCIPLINÁRIS PROJEKTEK
Forum of Hellenistic and Roman Philosophy. Vezető kutató a Filozófiai Intézetből: Németh Attila
The Intellectual History of the City. Vezető kutató: Hörcher Ferenc
The Historical Constitution of Hungary. Vezető kutató: Hörcher Ferenc (együttműködő partner: University of London, School of Slavonic and East European Studies)
Mohács 1526-2026 - Rekonstrukció és emlékezet. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont - Pécsi Tudományegyetem. Vezető kutató: Fodor Pál, Pap Norbert. Résztvevők a Filozófiai Intézetből: Kovács Gábor, Mester Béla
Mesterséges Intelligencia Koalíció
BEFEJEZETT KUTATÁSOK
A fizika metafizikai alapjai formális megközelítésben. NKFIH/OTKA azonosító szám: K 115 593 (2015-2020). Témavezető: Szabó Gábor
Eötvös József levelezésének kiadása. (2015-2019) OTKA azonosító szám: K 112 137. Témavezető: Gángó Gábor
Az értelmiség szerepe a kollektív identitások megteremtésében Lengyelországban és Magyarországon a 19. és 20. században (2017-2019). Vezető kutató a magyar oldalon: Mester Béla
A kreatív város eszméje Közép-Európában: eszmetörténeti víziók és empirikus mutatók (2016-2018). Vezető kutató a magyar oldalon: Kovács Gábor
Otto Neurath in England: The Planned Reconstruction of Logical Empiricism. Prémium Posztdoktori Kutatás, azonosító: PPD 2018-005/2018. Kutató: Tuboly Ádám
A magyar filozófiatörténet narratívái (2012-2017). OTKA azonosító: K 104 643. Témavezető: Mester Béla
Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon (2013-2017). OTKA azonosító: K 108 670. Vezető kutatók: Gyáni Gábor és Dávidházi Péter. Résztvevők a Filozófiai Intézetből: Gángó Gábor, Hörcher FerencKovács Gábor, Mester Béla
The Budapest-Krakow Research Group on Probability, Causality and Determinism (2014-2016). Kutatók: Gyenis Balázs, Szabó Gábor
A nemesi örökség szerepe a közép-európai állampolgárság kiformálódásában (2014-2016). Kutató: Gángó Gábor